Inhoud:

Francis Bulhof, ‘De hardnekkige monoloog van een onmogelijk man. De kronkelwegen van Anton Koch alias Adolf ter Haghe’.

Léon Hanssen, ‘Geluk gaat altijd gekleed als ongeluk. Over de dood van de wiskundige L.E.J. Brouwer’.

Frank Okker, ‘Te laat voor bezinning. Willem Walraven tot zijn hoofdredacteur’.

Hans Vandevoorde, ‘August Vermeylen’. In de serie ‘Hora est. Schrijvers en proefschriften’.

Marco Entrop, ‘"Een droomen van de monden nooit bezeten". Homo-erotische verzen van Willem Arondéus’.

H.J.A. Hofland, ‘Jacques Gans, wankelmoedig agitator’. In de rubriek ‘Peillood’.

Willem Maas, ‘Het gelieg der kameraden. Gans contra Last bij het einde van Links Richten’.

Meld je aan als abonnee van De Parelduiker en ontvang de verzamelde verhalen van Konstantin Paustovski of het Oorlogsdagboek 1940-1945 van Hanny Michaelis.

Het leukste literaire tijdschrift in ons land

8weekly