Over dit hoofdstuk/artikel

Willem Maas

over Jacques Gans

over Jef Last


+
Willem Maas (1958) bereidt een biografie van Jacques Gans voor. Hij schreef eerder in De Parelduiker over Gans’ Het Pamflet.
1
Links Richten. Volledige reprint 1932-1933, met een nawoord van Martin Mooij (Amsterdam 1973). Mooij noemt Gans slechts één keer, in een ciraat uit L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, deel 1, Voorspel, p. 386 over het einde van het tijdschrift. Mooij voegt daar als commentaar aan toe dat Gans nooit lid was van de cph, wat onjuist is.
2
De volledige titel luidt: Projektgroep ‘literatuursociologie’ 1, Links Richten tussen partij en arbeidersstrijd. Materiaal voor een teorie over de verhouding tussen literatuur en arbeidersstrijd, deel i en ii (Nijmegen 1975).
3
Zie hierover Jaap Goedegebuure, Zee, berg, rivier. Het leven van H. Marsman (Amsterdam/Antwerpen 1999), p. 200.
4
E. du Perron, ‘Tegen de politieagent’, in: Links Richten, nr. 8, 1 mei 1933 (Antifascistennr.), p. 7-8. Du Perron vond Links Richten inhoudelijk een nogal povere indruk maken.
5
Zie Jacques Gans, Een onaangepast mens (Amsterdam 1981), p. 17-18.
6
E. du Perron, ‘Flirt met de revolutie’, in: Forum, jrg. 2, nr. 2, februari 1933, p. 81-99.
7
J. Gans, ‘Contraflirt met de revolutie’, in: Forum, jrg. 2, nr. 4, april 1933, p. 304-317.
8
Zie hierover: J. Gans, Open Brief aan de Ned. arbeiders. Het bankroet der 3e internationale (Zaandam z.j. [1934]), p. 10.
9
Brief uit Den Haag, 19 augustus 1932. Coll. Letterkundig Museum.
10
Ongedateerde brief uit Berlijn, vermoedelijk tweede helft 1932. Coll. Letterkundig Museum.
11
Verslag hiervan in De Tribune, 5 mei 1933. De lezing werd samen met de vvsu – de Vereniging van Vrienden van de Sovjet-Unie – georganiseerd.
12
Ongepubliceerd manuscript ‘De massa’. Coll. Letterkundig Museum.
13
Projektgroep ‘literatuursociologie’ 1 (op. cit. noot 2), p. 379.
14
J. Gans, ‘Oorlog en literatuur’, in: Links Richten, jrg. 1, nr. 11/12, augustus 1933, p. 3-5.
15
De Tribune van 21 augustus 1933 vermeldde dat Gans sprak als secretaris van Links Richten. Merkwaardig genoeg meldde De Tribune pas anderhalve maand later, op 4 oktober 1933, officieel dat Gans het secretariaat van Links Richten had overgenomen van Jef Last: ‘Het secretariaat van “Links Richten” is sinds kort overgegaan van Jef Last naar Jacques Gans, Amstellaan 24-iii, Amsterdam-Zuid, aan wien alle correspondentie betreffende organisatorische en redactioneele aangelegenheden gezonden moet wotden.’
16
Citaat in L. de Jong, Het Koninkrijk (op. cit. noot 1), p. 386.
17
Dekker zou kwaad zijn over een ongunstige bespreking van zijn roman Brood door de communist A.S. de Leeuw.
18
J. Gans, Open Brief (op. cit. noot 8), p. 12.
19
Volgens een artikel in Het Volk van 24 november 1933.
20
Deze briefwisseling bevindt zich in het Archief van de Communistische Internationale te Moskou onder de stukken met betrekking tot de cph/cpn, 1919-1945. Delen van dit archief zijn op microfilm aanwezig in het iisg. De brieven van Last en Gans bevinden zich in rcchidni, rol 11, fondsnr. 495, inventarisnr. 28 (mels, 1932-1934), documentnr. 238.
21
Zie over Manuel: Igor Cornelissen, De GPOe op de Overtoom. Spionnen voor Moskou 1920-1940 (Amsterdam 1989).
22
Voorbereidingen op de in 1934 verschenen reportageroman Zuiderzee.
23
C.G. Kleykamp en Lucas Willink (red.), De kunst in nood. Een nationale uitgave tot steun aan de noodlijdende Nederlandsche beeldende kunstenaars (‘s-Gravenhage 1933).
24
Gegevens ontleend aan Projektgroep ‘literatuursociologie’ 1 (op. cit. noot 2), p. 658, n. 155.
25
J. Gans, Open Brief (op. cit. noot 8), p. 13.
26
In: Gans (op. cit. noot 5), p. 44.
27
Gegevens ontleend aan Projektgroep ‘literatuursociologie’ 1 (op. cit. noot 2), p. 658, n. 155.
28
Projektgroep ‘literatuursociologie’ 1 (op. cit. noot 2), p. 479 en 481 noemt De Arbeid, 6 december 1933, als bron.
29
Menno ter Braak/E. du Perron, Briefwisseling 1930-1940, deel iii (Amsterdam 1965), brief 700.
30
Zie hierover uitvoerig: Hans Olink, Nico Rost, de man die van Duitsland hield. Een biografische schets (Amsterdam 1997), p. 92-97.