Stichting Vrienden van De Parelduiker

Om het voortbestaan van De Parelduiker zeker te stellen, is de Stichting Vrienden van De Parelduiker in het leven geroepen. Met de gelden die zij verwerft, steunt zij De Parelduiker, in het bijzonder evenementen die De Parelduiker voor abonnees en geïnteresseerden regelmatig organiseert, zoals de jaarlijkse Parelduiker-middag in de Openbare Bibliotheek Amsterdam en presentaties van afzonderlijke nummers. Tevens ondersteunt de stichting lezingen,  tentoonstellingen en bijzondere uitgaven op cultuurhistorisch gebied.

Het beleidsplan lees je hier.

Het bestuur van de Stichting Vrienden van De Parelduiker bestaat uit Bas Lubberhuizen (voorzitter), Jet Greebe (penningmeester/secretaris), dr. Wim Hazeu, Wieneke ’t Hoen, mr. Maarten Meijer en Thijs Wierema.

Vriendenvoordeel
Ook jij kan De Parelduiker steunen, het best natuurlijk door abonnee te worden. Maar, als je dat al bent, kun je tevens Vriend van De Parelduiker worden. Dat kan door:
a) jaarlijks een bedrag van € 50,- te doneren. Je krijgt daarvoor toegang tot de jaarlijkse Vriendendag en voorrang bij bijeenkomsten en presentaties van De Parelduiker.
b) jaarlijks een bedrag van € 100,- (of meer) te doneren. Behalve de hierboven omschreven voorrang, ontvang je jaarlijks een bijzondere uitgave thuis gestuurd. In 2013 was dat een door auteur Els Snick gesigneerd exemplaar van haar boek Waar het me slecht gaat is mijn vaderland, over Joseph Roth, in 2014 een gesigneerd exemplaar van Igor Cornelissens boek Wie was Hans Boslowits?, in 2015 een door Remco Campert gesigneerd exemplaar van zijn bundel Verloop van jaren, in 2016 een Rimbaud-vertaling uit de nalatenschap van Slauerhoff, in 2017 een brief van Chr. J. van Geel aan Judith Herzberg, in 2018 een niet eerder gepubliceerd hoofdstuk uit de A.F.Th. van der Heijdens romancyclus Homo Duplex, in 2019 een curiosum uit de biografie van Jac. van Looy (Najaars-ontboezeming), in 2020 een brief van F.C. Terborgh uit Buenos Aires, in 2021 vakantiebrieven van Nescio en in 2022 brieffragmenten van H.H. ter Balkt over zijn worsteling met zijn baan als onderwijzer.


Voordelig schenken
De Stichting Vrienden van De Parelduiker is door de Belastingdienst gekwalificeerd als culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dankzij deze ANBI-status geldt een extra giftenaftrek voor particulieren en bedrijven. Bij schenkingen aan de Stichting Vrienden van De Parelduiker mogen donateurs in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Deze aftrek geldt tot een bedrag van maximaal € 5000 die een donateur per jaar doet aan culturele schenkingen. Je kan eenmalig schenken, elke schenking is welkom! Ook bestaat voor bedragen vanaf € 250 de mogelijkheid om periodiek te schenken door middel van een notariële akte, het belastingvoordeel is dan meestal het grootst. Wij verzorgen een dergelijke regeling graag.

Hoe wordt ik Vriend? Stuur een e-mail of een kaartje naar onderstaand adres en vermeld je keuze en adresgegevens:
Stichting Vrienden van De Parelduiker
p/a Jet Greebe
Prinsengracht 335
1016 GZ  Amsterdam
e-mail: greeb011@planet.nl

Bankrekening van de Vrienden van De Pareduiker: Triodosbank (NL51 TRIO 0) 254836259 t.n.v. Stichting Vrienden van de Parelduiker o.v.v. Vriend van de Parelduiker

Jaarrekeningen: Voor inzage in de jaarcijfers van de Stichting Vrienden van De Parelduiker kun je hier terecht. Het fiscale nummer van de Stichting is 8520 10 084.