Over dit hoofdstuk/artikel

Léon Hanssen

over L.E.J. Brouwer


+
Léon Hanssen (1955) is historicus en literatuurwetenschapper. Hij publiceerde vorig jaar Want alle verlies is winst, het eerste deel van zijn biografie van Menno ter Braak. Het tweede en laatste deel zal dit najaar verschijnen.
1
Rudy Kousbroek, ‘L.E.J. Brouwer en de verbeeldingskracht in de wetenschap’, zes afleveringen, nrc Handelsblad, september en oktober 1982.
2
Verg. E. van Everdingen, Zestig jaar Internationale School voor Wijsbegeerte (Assen 1976); A.F. Heijerman, M.J. van den Hoven, Filosofie in Nederland. De Internationale School voor Wijsbegeerte als ontmoetingsplaats, 1916-1986 (Meppel 1986).
3
H.P.L. Wiessingg, Bewegend portret. Levensherinneringen (Amsterdam 1960), p. 142-146.
4
Verg. Léon Hanssen, ‘“Moedige wanhoop” als cultuurkritiek. Achtergronden van een vriendschap: E. du Perron en Menno ter Braak’, Cahiers voor een lezer 1 (1994) 1, p. 4-18.
5
Rudy Kousbroek, ‘Waar de beuken overgaan in olmen. Het graf van L.E.J. Brouwer’, nrc Handelsblad, 7 maart 1986.
6
Vrij Nederland, 21 februari 1981; de biografische schets is later in licht gewijzigde vorm opgenomen in: L.E.J. Brouwer, C.S. Adama van Scheltema, Droeve snaar, vriend van mij. Brieven. D. van Dalen ed. (Amsterdam 1984).
7
Dirk van Dalen, Mystic, Geometer, and Intuitionist. The Life of L.E.J.. Brouwer. Volume I: The Dawning Revolution (Oxford [etc.]: Clarendon Press, 1999).
8
Frederik van Eeden, Dagboek 1873-1923. Deel iii 1911-1918. H.W. van Tricht ed. (Culemborg 1971), p. 1466, 1474.
9
Herdrukt in: Frederik van Eeden, Langs den weg. Verspreide opstellen (Roermond z.j. [1925]), p. 75-108
10
Om reden van Privacy heb ik enkele passages in de brief die niet de persoon van Brouwer betreffen, weggelaten.