Over dit hoofdstuk/artikel

Frank Okker

over Willem Walraven


+
Frank Okker (1951) publiceerde vorig jaar Dirksland tussen de doerians. Een biografie van Willem Walraven.
1
De gedwongen fusie gaat uiteindelijk niet door. Beide kranten blijven zelfstandig voortbestaan.
2
Meer hierover in mijn boek Dirksland tussen de doerians. Een biografie van Willem Walraven (Amsterdam 2000).
3
W. Walraven, Brieven. Aan familie en vrienden 1919-1941. 2e druk (Amsterdam 1992), p. 208-209.
4
Zie noot 2, p. 153 en 167-171.
5
Zie noot 3, p. 399.
6
‘De Volksraadszetel’, in: De Indische Courant, 23 september 1940.
7
De tekst, die op de achterkant van een briefkaart getypt is, dank ik aan de heer D.J. Jansen, de zoon van Walravens voormalige hoofdredacteur.
8
L de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. Deel 11a. (‘s-Gravenhage 1984), p. 525. Zie ook noot 3, p. 657-658.
9
‘Uiting geven aan gevoelens van minachting’, in: De Indische Courant, 19 mei 1941.
10
Informatie afkomstig van de heer D.J. Jansen, telefoongesprek d.d. 31 augustus 2000.