De Parelduiker 2000/1
Ising, Elkan, Hermans, De Bruyn, Meijer, e.a.

Inhoudsopgave

"Ik ven niet graag op een berg". Arnold Ising, toneelspeler van Tachtig. (Frans Oerlemans & Peter Janzen)
De eenzame lust tot oogsten. Een herinnering aan E.B. de Bruyn. (Rob Schouten)
Het karakter moet spreken. Schrijversportretten van Hanna Elkan. (Lily Hunter)
Jaap Meijer. Hora Est. Schrijvers en proefschriften (6). (Igor Cornelissen)
Die jongen wás het waard. In memoriam Rob Grootendorst. (Peter-Paul de Baar)
De laatste resten tropisch Zweden. Met W.F. Hermans op excursie. (Arno van der Valk)
‘Sidderend geheugen’. over Palestinavan Jacob Israël de Haan (Lisette Lewin)
Luceberts echte debuut. (Hans Renders)
 
 

Details

72 pagina’s
geïllustreerd

Meld je aan als abonnee van De Parelduiker en ontvang de verzamelde verhalen van Konstantin Paustovski of het Oorlogsdagboek 1940-1945 van Hanny Michaelis.

Koop De Parelduiker.

Arjen Fortuin