Over dit hoofdstuk/artikel

Peter Janzen

Frans Oerlemans

over A.L.H. Ising


+
Frans Oerlemans, neerlandicus, en Peter Janzen, historicus, schreven eerder in De Parelduiker over Jacques Perk, Willem Kloos, Charles van Deventer en Willem Paap.
1
De briefwisseling tussen Frederik van Eeden en Lodewijk van Deyssel, ed. H.W. van Tricht en H.G.M. Prick (1981), p. 91.
2
De briefwisseling tussen Lodewijk van Deyssel en Arnold Ising jr. 1883-1904, ed. H.G.M. Prick (1968).
3
Idem, p. 67. Brief gedateerd 8 februari 1888.
4
Ising-archief, Universiteitsbibliotheek Amsterdam (uba), sign. Bv 8 en 9.
5
Archief Gymnasium Haganum, Gemeentearchief Den Haag, sign. 542 nr. 39.
6
Archief van de Toneelschool te Amsterdam, Theater Instituut Nederland, Amsterdam, sign. 16:d.
7
Idem, sign. 1:f.
8
Ising-archief, uba, sign. Bv 10.
9
Idem, sign. Bv 11.
10
J.H. Rössing, De Koninklijke Vereeniging het Nederlandsch Toneel. Bijdrage tot de geschiedenis van het tooneel in Nederland, gedurende meer dan een halve eeuw (1916), p. 48 e.v.
11
Het Nederlandsch Tooneel, 9e jrg. 1879-1880, p. 60.
12
Universiteitsbibliotheek Leiden (ubl), sign. ltk 1721.
13
Ising-archief, uba, sign. Bv 27. Brief uit oktober 1895.
14
Archief van de Toneelschool te Amsterdam, Theater Instituut Nederland, Amsterdam, sign. brievencollectie Ising. Zie ook: B. Geeraedts, ‘Een bittere pil’, in: Toneel Theatraal, nummer 1, jan. 1992, p. 28.
15
Taco H. de Beer in: De Prins, 2 juli 1904.
16
P. Post, ‘Het toneel in scène gezet: J.J. Cremers roman Tooneelspelers (1876).’, in: Literaruur, jrg. 7 (1990) nr. 4, p. 213 e.v.
17
Rössing, p. 65. Dit predikaat werd in 1882 verleend.
18
Zie bijvoorbeeld het Algemeen Handelsblad van 12 april 1879 en Het Nieuws van den Dag van 4 februari 1879. Beide artikelen bevinden zich in het archief-Josephine de Groot van het Theater Instituut te Amsterdam.
19
Van der Goes-archief, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (iisg), sign. 818.
20
M.B. Mendes da Costa, Tooneel-Herinneringen (1900), p. 245.
21
Idem, p. 242.
22
Mendes da Costa-archief, uba, sign, xx k2/51. Brief van Erens gedateerd 6 augustus 1927.
23
Zie noot 20.
24
‘Uit het leven van Jacques Perk. Brieven van hem zelf aan Ch.M. van Deventer.’, in: De Gids 1916, deel iii, p.208.
25
G. Stuiveling, Jacques Perk. Brieven en documenten (1959), p. 138. Briefkaartje van Van der Goes aan Perk, gedateerd 9 mei 1878.
26
G. Stuiveling, Jacques Perk. Proeven in dicht en ondicht (1958), p. 245.
27
H.G.M. Prick, In zekerheid van eigen heerlijkheid. Het leven van Lodewijk van Deyssel tot 1890 (1997), p. 433 e.v.
28
Van der Goes-archief, iisg, sign. 817. Brief gedateerd 21 mei 1883.
29
Idem. Gedateerd 10 juni 1883.
30
Idem. Gedateerd 16 juli 1884.
31
Lod. van Deyssel, Gedenkschriften. Deel i, ed. H.G.M. Prick (1962), p. 255.
32
Van der Goes-archief, iisg, sign. 817. Brief gedateerd 9 augustus 1884.
33
F. Erens, Vervlogen jaren, ed. H.G.M. Prick (1989), p. 280.
34
Gemeentearchief Utrecht. Willemijntje Otte, geboren 2 januari 1862, komt op 21 november 1881 uit Maartensdijk naar Utrecht. Op 19 juni 1885 uitgeschreven naar Amsterdam. Prick noemt haat consequent Otten. In het gemeentearchief van Amsterdam staat zij op verschillende adressen steeds ingeschreven als Otte. Op haar overlijdensakte echter schrijft de ambtenaar in 1923: Willemijntje Otten, geboren te Maartensdijk, dochter van Frederik Otten en Aaltje van der Kieft. In 1909 schrijft Mina een verjaardagskaartje aan Frank van der Goes. Zij ondertekent met M. Ising-Otte. (Van der Goes-archief, iisg, sign. 817)
35
Zie noor 2, p. 84. Brief van 21 september 1888.
36
Idem, p.25. Brief van 9 december 1885. De eerste keer dat Ising aan Van Deyssel over Mina schrijft.
37
Ising-archief, uba, sign. Bv 14h. Brief van de moeder van Arnold gedateerd 4 juni 1896.
38
Ch. Vergeer, Toen werden schoot en boezem lekkernij. Erotiek van de Tachtigers (1990), p. 63.
39
Ising-archief, uba, sign. Bv 65b. Brief gedateerd 13 april 1888.
40
Idem, sign. Bv 28b. Brief gedateerd 27 mei (Hemelvaartsdag) 1897.
41
J. Royaards-Sandberg, Herinneringen (1979), p. 33.
42
H. Goedkoop, Geluk. Het leven van Herman Heijermans (1996), p. 67 en 68.
43
Witsen-archief, Koninklijke Bibliotheek Den Haag (kb), sign. 75C51. Brief gedateerd 5 februari 1894.
44
Idem. Brief gedateerd 16 mei 1896.
45
Ising-archief, uba, sign. Bv 57. Brief gedateerd 3 februari 1889.
46
Zie hierover De Amsterdammer van 5 december 1880. De ‘toneelbonzen’ van die dagen ontvingen van de secretaris Arnold Ising jr. bericht over dit initiatief.
47
Flanor-archief, uba, sign, Au 10.
48
Zie noot 2, p. 295. Brief gedateerd 2 mei 1899.
49
Idem, p. 320. Brief gedateerd 15 oktober 1902.
50
Ising-archief, uba, sign. Bv 13c. Brief gedateerd 27 november 1902.
51
Zie noot 2, p. 329. Brief van Ten Bokkel aan Van Deyssel gedateerd 30 juni 1904.
52
Zie noot 33, p. 282.
53
Van der Goes-archief, iisg, sign. 700. Brief gedateerd 29 juli 1903.
54
Ising-archief, uba, sign. Bv 47j. Briefkaart afgestempeld 24 juni 1904.
55
Zie noot 2.
56
Het Nieuws van den Dag van 4 juli 1904.
57
Zie noot 2, p. 335. Brief gedateerd 20 november 1904.
58
Witsen-archief, kb, sign. 75C51.
59
Zie noot 33, p. 282 en 283.
60
Volgens gegevens uit het archief van Nieuw Eykenduynen.