Over dit hoofdstuk/artikel

Arno van der Valk

over Willem Frederik Hermans


over Zweden


+
Arno van der Valk (1970) is neerlandicus. Hij schreef al eerder in De Parelduiker over W.F. Hermans in Scandinavië.
1
Door R. Delvigne ontleend aan het rechtbankverslag van de zaak Hermans vs. Van Oorschot. Zie Hermans-magazine 4 (1994) 13 (dec), p. 18.
2
W.M. Roggeman, ‘Gesprek met Willem Frederik Hermans’, in: De Vlaamse Gids 62 (1978) 5 (sept-okt), p. 14.
3
Tijdschrift van het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (1960), p. 364.
4
Aan Hermans’ studietijd, promotieonderzoek in Luxemburg en docentschap in Groningen zijn inmiddels verscheidene tijdschriftartikelen gewijd: zie Hermans-magazine, nrs. 17 en 31 t/m 33; R. Delvigne, ‘Hora Est. Schrijvers en proefschriften (1). W.F. Hermans’, in: De Parelduiker 4 (1999) (jun), p. 55-62; E. Henssen, ‘Willem Frederik Hermans tussen literatuur en wetenschap’, in: Het Oog in ’t Zeil 9 (1992) 2 (jan), p. 1-9.
5
Koningin Eenoog (1986), foto 83 en 110; J. Koelewijn, ‘De vele lagen van een meesterwerk’, in: Vrij Nederland, 2 maart 1991.
6
Hermans-magazine 4 (1995) 14 (mrt), p. 55.
7
‘Onder geologen’, in: nrc Handelsblad, 11 oktober 1982.
8
Zie noot 1. In het rechtbankverslag staat ‘Narn’ vermeld, maar dat (of variaties daarop) bestaat niet.
9
Nooit meer slapen (21 1991), p. 250-251.
10
Damokles Mørkerom (Gyldendal Norsk Forlag, Oslo 1962).
11
J. Dylik, ‘The Abisko-Symposium as outstanding example of an international scientific meeting’, in: Biuletyn Peryglacjalny, nr. 11 (1962), p. 165-168.
12
A. Rapp, ‘Memories from the 1960s: Jan Dylik and periglacial research in Spitsbergen and Lappland’, in: Biuletyn Peryglacjalny, nr. 37 (1998), p. 155.
13
Tijdschrift van het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (1960), p. 361. Grosser Herder Atlas en Herders Standard Atlas. Hermans gebruikte voor zijn proefschrift twee publicaties van genoemde Carl Troll.
14
J. van Tijn, ‘Ik heb nooit in de goedheid van de mensen geloofd’, in: Vrij Nederland, 2 april 1966. Nooit meer slapen, p. 13.
15
Verschenen in Taboe 1 (1960) 2, p. 53-56. Bewerkt opgenomen onder de titel ‘In verwarring, onder verdoving’ in De laatste roker (1991).
16
H. Haasse, ‘Doodijs en hemelsteen (op het spoor van een woeste wandeling)’, in: Raster 5 (1971) 2 (zomer), p. 184.
17
Nooit meer slapen, p. 65 en 50.
18
Ø. Vorren (red.), Norway North of 65 (1960).
19
Veilingcatalogus Bubb Kuyper (27 t/m 29 mei 1997), nr. 1291.
20
H. Hveberg, Of Gods and Giants: Norse mythology [1962].
21
Afgedrukt in Het Oog in ’t Zeil 9 (1992) 2 (jan), p. 10-12.
22
D. Baartse, ‘Een lezing zonder plaatjes’, in: Hermans-magazine 5 (1996) 20 (sept), p. 120-121.
23
J.A. Bakker in Sterfboek ii (speciaal nummer van wfhverzamelkrant 23-30), p. 19; Tijdschrift van het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap 82 (1965), p. 294.
24
Zie noot 22.
25
Mandarijnen op zwavelzuur (1964), p. 145.
26
Brief aan mr. K.L. Poll, d.d. 26 maart 1960, ongepubliceerd.