Over dit hoofdstuk/artikel

Marsha Keja

over Chr.J. van Geel


+
marsha keja (1966), redacteur van De Parelduiker, is werkzaam als conservator van de afdeling Collecties van het Letterkundig Museum in Den Haag. Ze is de samensteller van dit Van Geel-nummer.
1
Alle citaten zijn afkomstig uit het archief dat bewaard wordt in huize ’t Vogelwater, tenzij nadrukkelijk anders vermeld.
2
Brief van 15 oktober 1948.
3
Brief van 25 januari 1965.
4
Brief van 25 juli 1960.
5
Brief van 2 juni 1960, ook in: Jan Hanlo Brieven (red. Ser Prop et al) (Amsterdam 1989) deel I.
6
Brief van 28 oktober 1969, deze brief van Van Oorschot aan Van Geel en de twee brieven van Van Geel aan Van Oorschot bevinden zich ook in het Van Oorschot-archief in het Letterkundig Museum, Den Haag.
7
Zie behalve de catalogus van het Letterkundig Museum ook de website van het Willem Frederik Hermans Instituut: www.willemfrederikhermans.nl. Het archief van Hermans is helaas slechts sporadisch voor onderzoekers toegankelijk.
8
Kopie van brief d.d. 19 januari 1940.
9
Brief van 22 december 1958.
10
Brief van 12 juni 1948.
11
Iwan Sitniakowsky, ‘Het interieur van Chris J. van Geel. Een gedicht moet veel wit hebben.’ in: Algemeen Handelsblad (23 november 1968).
12
Brief van 23 mei 1959.