Over dit hoofdstuk/artikel

Marsha Keja

over Chr.J. van Geel

over G.A. van Oorschot


+
marsha keja (1966), redacteur van De Parelduiker, is werkzaam als conservator van de afdeling Collectie van het Letterkundig Museum in Den Haag. Ze publiceerde eerder over het archief van Uitgeverij G.A. van Oorschot.
1
Afgezien van enkele brieven in de jaren veertig die Van Geel stuurde aan de verschillende tijdschriften waaraan Van Oorschot verbonden was. Zie mijn artikel ‘Mijn verleden is verbrand. Stil staan kan ik er niet bij’ op p. 27 in dit nummer.
2
Brief van 17-10-1957, tenzij anders vermeld bevinden de brieven zich in beide collecties.
3
Jan Hulsker (1907-2002) was hoofd afdeling kunsten bij het ministerie van onderwijs, kunsten en wetenschappen.
4
Brief van 18-10-1957.
5
Brief van 7-11-1957.
6
Letterkundig Museum (lm): brief van 9-11-1957, deels ook in het archief ’t Vogelwater te Egmond (Vw).
7
Brief van 13-11-1957.
8
Brief van 25-11-1957 (lm).
9
Brief van 25-1-1958.
10
Brief van 29-4-1958 (lm).
11
Brief van 9-6-1958.
12
Brief van 9-7-1958 (Vw).
13
Brief van 12-12-1958.
14
Zie over deze uitgave mijn artikel ‘Mijn verleden is verbrand. Stil staan kan ik er niet bij’ op p. 27-30 in dit nummer.
15
Brief van 18-12-1958.
16
Brief van 14-1-1959.
17
Brief van 20-1-1959.
18
Brief van 25-1-1959.
19
Brief van 12-7-1959 (lm).
20
Brief van 22-12-1958 (lm).
21
Brief van 21-10-1959.
22
Brief van 20-8-1961.
23
Brief van 15-5-1960.
24
Brief van 17-5-1960.
25
Brief van 2-10-1963.
26
Brief van 12-10-1963 (Vw).
27
Brief van 7-11-1963.
28
Brief van 20-12-1963 (lm).
29
Brief van 5-1-1964 (lm).
30
Brief van 30-9-1964 (Vw).
31
Brief van 1-10-1964 (Vw).
32
Brief van 16-7-1966 (lm).
33
Brief van 2-11-1966 (lm).
34
Zie: Marsha Keja ‘Exegeet rijmt op Roomse scheet. Een blik in Van Oorschots brievenarchief’ in: De Parelduiker (2002/4), p. 4.
35
Zie: Gert Jan de Vries, Ik heb geen verstand van poëzie. G.A. van Oorschot als uitgever van poëzie (Amsterdam 1995).
36
Brief van 13-12-1966 (lm).
37
Brief van 25-12-1966 (lm).
38
Brief van 10-1-1967 (lm).
39
Brief van 13-2-1967.
40
Brief van 30-5-1967 (lm).
41
Brief van 15-6-1967 (lm).
42
Brief van 28-6-1967 (lm).
43
Brief van 4/6-9-1967 (lm).
44
Brief van 8-9-1967 (lm).
45
Brief van 30-11-1967 (lm).
46
Brief van 4-12-1967 (lm).
47
Brief van 8-12-1967 (lm).
48
Brief van 13-1-1969.
49
Brief van 29-10-1969 (lm).
50
Brief van 16-12-1969 (lm).
51
Brief van 17/25-2-1970.
52
Brief van 24-11-1970 (lm).
53
Brief van 30-12-1970 (lm).
54
Brief van 24-3-1971.
55
Brief van 1-2-1972 (lm).
56
Brief van 20-3-1972.
57
Brief van 27-12-1972 (lm).
58
Brief van 3-1-1973 (lm).
59
Brief van 5-1-1973 (lm).
60
Brief van 28-3-1973.
61
Brief van 30-3-1973.
62
Brief van 12-9-1973.
63
Brief van 14/17-9-1973.