Over dit hoofdstuk/artikel

Frank Rutten

over Jean Cocteau


1
Richard van Bilsen, ‘Alex de Haas’ Nederlands Cabaret Homepage (www.zwartekat.nl/haas). Meer biografische informatie geeft: Wim Ibo, ‘Nederveen, Alexander (1896-1973)’, in Biografisch Woordenboek van Nederland, deel 2 (Den Haag 1985), p. 400-401. (www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/BWN/lemmata/bwn2/nederveen).
2
‘Het zilveren Jubileum van het Tuschinski Theater. Een eerbiedige hulde aan een groot man en zijn twee trouwe medewerkers’ in Nieuw Weekblad voor de Cinematografie, jg. 21 (1946), nr. 5 (1 november), p. 1-3.
3
J[ef] L[ast], ‘In gesprek met Jean Cocteau’ in: De Vlam, jg. 2 (1946), nr. 44 (9 november), p. 6-7. Cocteaus opdracht (‘Souvenir à Amsterdam et de notre cher ami Jean Genet de tout coeur à travers Gide et la France Jean Cocteau’) en tekening zijn bij dat artikel afgebeeld.
4
Nieuw Weekblad voor de Cinematografie, op. cit. (noot 2), p. 3
5
Uit de nalatenschap van Glavimans bracht Bubb Kuyper enige jaren geleden onder andere een exemplaar ter veiling van Jean Cocteau, La belle et la bête: journal d’un film (Parijs 1946), met de volgende opdracht: ‘à Glavimans / de tout coeui / en souvenir / du / tapis volant qui / me porte / et m’emporta / dans Amsterdam 1946’.
6
A. Glavimans, ‘Cocteau, humanist van het heden’, in: Elseviers Weekblad, jg. 2 (1946), nr. 45 (9 november), p. 4.
7
Last, op.cit (noot 3), p. 6.
8
Jean Cocteau, ‘Een schilderij van Vermeer’, in: Elseviers Weekblad, 21 december 1946, p. 7.
9
Alfred Kossmann, ‘Mensen in Rotterdam. Alex de Haas (liedjeszanger, tekenaar, verzamelaar, historitus)’, in: Het Vrije Volk, 27 mei 1953, p. 5. Overigens schrijft Francis Steegmuller (Cocteau, Londen 1968, p.459) dat Cocteau juist in 1946 weer opium ging gebruiken, als pijnstiller voor het eczeem die zijn gezicht teisterde.
10
E. van Raalre, ‘Ontmoeting met Jean Cocteau te Villefranche’, in: Nieuwe Rotterdamse Courant, 8 oktober 1957, p. 5