Jef Last in Indonesië
Schrijver Jef Last en president Soekarno stonden op vriendschappelijke voet tijdens Lasts verblijf in Indonesië (1950-1953). Soekarno bevriend met een Nederlander, na de dekolonisatieoorlog? Jazeker, al knetterde het flink tussen hen beiden, vooral over de kwestie Irian. Last diende zelfs in een geheime missie als go-between tussen Willem Drees en Soekarno. Last-biograaf Rudi Wester toont voor het eerst, dankzij de ongepubliceerde memoires van Last, hoe hun confronterende gesprekken hierover verliepen. 

De Ster van Nijhoff
Hoewel Martinus Nijhoff vooral faam heeft verworven als dichter en vertaler, was zijn ambitie om toneel te schrijven even groot. Zo schreef hij in de Tweede Wereldoorlog het kerstspel De ster van Bethlehem voor opvoeringen in de kerk, bedoeld om de mensen een hart onder de riem te steken. Om universeel verstaanbaar te zijn zou hij het liefst taalloos willen schrijven. Nijhoff-biograaf Bart Slijper laat de heroïsche pogingen van de dichter zien om dit ideaal te benaderen en de Bijbelverhalen in het licht te stellen. We zien Nijhoff ploeteren en schaven, zonder dat hij ooit helemaal tevreden is. 

Proust in Bogotá – literaire verkenningen van Colombia
Een literair pelgrimsoord is Bogotá nooit geweest. Schrijvers op doorreis in het geïsoleerde Colombia – Christopher Isherwood, William Burroughs, Gabriel García Márquez en Paul Theroux – kwamen vol verbazing terug of werkten zich ter plaatse in de nesten. Onberoerd liet de stad niemand. 

De oorlogsjaren van Maurits Dekker
Bij zijn dood was Maurits Dekker (1896-1962), auteur van de oorlogsroman De laars op de nek, al een vergeten schrijver. In zijn romans nam hij het op voor hen die ‘zich bevinden aan de kant waar de slagen vallen’. De romancier Dekker is daarom niet los te zien van de activist Dekker. Al voor de oorlog bracht hij zijn solidariteit in praktijk, maar de oorlog zelf was zijn finest hour, laat Bart de Cort zien.

Publiciteit

Opnieuw kreeg het nummer ruime aandacht op het weblog van ’t Wasdom (Jaap de Jong).

Inhoudsopgave

Rudi Wester, Jef Last in Indonesië (1950-1953). Vriendschap met Soekarno en Hatta

Bart Slijper, Wit licht. Martinus Nijhoff als toneelschrijver tijdens de Duitse bezetting

Peter Daerden, Proust in Bogotá. Literaire verkenningen van Colombia

LAAGWATER  Hein Aalders, Waldie van Ecks indrukken van zwart Amerika; Arno van der Valk, Schraalhans keukenmeester

Bart de Cort, ‘Als ze aan je lijf komen, gelden er andere wetten’. De oorlogsjaren van Maurits Dekker (1896-1962)

SCHOON & HAAKS  Jan Paul Hinrichs bespreekt marginale uitgaven van of over Igor Cornelissen, Georges Rodenbach, Antonio Machado, Joeri Kazakov, Mordechai Gebirtig, Georg Trakl, Bob den Uyl en Thomas Rosenboom

DE LAATSTE PAGINA  Kees Snoek, Francis Bulhof (1930-2020)

omslag: Jef Last tijdens de uitvoering van zijn toneelstuk Djajaprana (1954) in Kriterion, Amsterdam, januari 1954. Foto Emiel van Moerkerken (Fotoarchief Van Moerkerken).

 

Meld je aan als abonnee van De Parelduiker en ontvang de verzamelde verhalen van Konstantin Paustovski of het Oorlogsdagboek 1940-1945 van Hanny Michaelis.

Eigenlijk zou iedereen die de letteren een warm hart toedraagt zich spoorslags moeten abonneren op De Parelduiker

Trouw