Kreeg Elisabeth Eybers ten onrechte de P.C. Hooftprijs?

Dit jaar neemt de in Zuid-Afrika wonende Nederlandse dichter Alfred Schaffer de P.C. Hooftprijs in ontvangst. In 1991 kreeg de Zuid-Afrikaanse dichteres Elisabeth Eybers die prijs. Jurist en literair essayist H.U. Jessurun d’Oliveira, vraagt zich af of die toekenning wel terecht was.

Een bloemlezing voor de jeugd over Jodenvervolging

In 1979 verscheen Uitverkoren. Verhalen en gedichten over vervolgde mensen. Waarom is deze prachtige bloemlezing voor de jeugd over de Jodenvervolging vol bekende en onbekende auteurs volkomen vergeten, vraagt Ellen Krol zich af, en wie is samenstelster Beccy de Vries, die als onderduikster een verzetsverleden had?

Wie stond model voor Nescio’s uitvreter?

Op 3 juni verschijnt Lieneke Frerichs biografie van Nescio. Er is altijd gespeculeerd wie er model heeft gestaan voor Japi, de hoofdpersoon van ‘De uitvreter’. Lieneke Frerichs ontrafelt de historie.

En verder: Peter Daerden richt de spot op de Waalse schrijver Conrad Detrez, die in de jaren zeventig als radioreporter in Lissabon belandde: het theater van een wedergeboorte, gedrenkt in verlangens naar gebronsde jongelui, de poëzie van Pessoa en de onoverkomelijke saudade. Jelto Drenth schrijft over de operaheldin en mannenverslindster Lulu van Frank Wedekind. Vic van de Reijt gedenkt journalist Igor Cornelissen (1935-2021). En De Parelduiker publiceert vroege gedichten van Doeschka Meijsing.

Publiciteit

Aleid Truijens signaleerde enthousiast het nummer in de Volkskrant van 12 juni 2021. Ook Jaap de Jong, van het samen met Igor Cornelissen gedreven Zwolse antiquariaat In ’t Wasdom,  schreef, op 27 mei, weer met passie over het nummer, dat tevens een in memoriam bevatte van zijn kompaan Igor Cornelissen. Marjolijn van de Gender besprak het op de site van Literair Nederland. En op de website voertaal.nu ging Ingrid Glorie uitvoerig in op het artikel over het toekennen van de P.C. Hooftprijs aan Elisabeth Eybers, waarna ze besloot: ‘En daarmee wordt de reputatie van De Parelduiker als “sympathiekste tijdschrift van Nederland” eens te meer bevestigd.’

Inhoudsopgave

H.U. Jessurun d’Oliveira, Elisabeth Eybers schreef in het Afrikaans. Kreeg zij ten onrechte de P.C. Hooftprijs?

Ellen Krol, Uitverkoren, door Beccy de Vries. Een bloemlezing voor de jeugd over Jodenvervolging

Peter Daerden, Liefde, revolutie en saudade. Conrad Detrez in Portugal

LAAGWATER: Rody Chamuleau, Marcel Proust 150 jaar geleden geboren; Marten Buschman, Onbekende gedichten van Doeschka Meijsing; Niels Bokhove, John Steinbeck en een Nederlandse zakdoek

Lieneke Frerichs, Wie stond er model voor de uitvreter?

Jelto Drenth, IJzingwekkende operaheldinnen. Lulu, Lou Andreas en Salome

SCHOON & HAAKS: Jan Paul Hinrichs bespreekt Max de Jong, Czesław Miłosz, Detlev van Heest en J.J. Voskuil, Ödön von Horváth en F.B. Hotz

DE LAATSTE PAGINA: Vic van de Reijt, Igor Cornelissen (1935-2021)

 

omslag: Marlene Dumas, Elisabeth Eybers, 2007 (detail; olieverf op doek; 130 x 110 cm). Foto Peter Cox.

 

ISBN 9789028226029

Meld je aan als abonnee van De Parelduiker en ontvang de verzamelde verhalen van Konstantin Paustovski of het Oorlogsdagboek 1940-1945 van Hanny Michaelis.

Eigenlijk zou iedereen die de letteren een warm hart toedraagt zich spoorslags moeten abonneren op De Parelduiker

Trouw