Jeroen Brouwers en René Stoute: Vriendschap uit adoratie 
Begin jaren tachtig stuurde René Stoute fanmail naar Jeroen Brouwers, die hij mateloos bewonderde. Het bleek dat Brouwers Stoutes debuut Op de rug van vuile zwanen, een bundel verhalen over het troosteloze en uitzichtloze leven van een junkie, gelezen had en zag in de tien jaar jongere debutant een talent. Er ontstond een innige en openhartige briefwisseling waarin ze elkaar troostten, informeerden en stimuleerden. Pas toen Stoute een geslachts-veranderende operatie onderging, werd de briefwisseling minder intensief. Brouwers zag Stoute nooit als vrouw, maar ging wel naar de crematie van Renate Stoute om afscheid te nemen van zijn ‘literaire zoon’.

Alfred Kossmann en de oorlog
In de laatste oorlogsjaren zat de jonge Kossmann als dwangarbeider in Duitsland, ingeschakeld voor de Arbeitseinsatz. Er zijn enkele brieven overgeleverd waarin hij verslag doet van zijn wederwaardigheden. Ook schreef hij gedichten, die hij op postkaartjes krabbelde en naar Nederland stuurde. De teksten uit Duitsland vormen het begin van zijn schrijverschap, de thematiek zou blijven opduiken.

Arnold Aletrino: arts, schrijver en progressief denker
Met zijn professie kon de arts Aletrino geen kant op. Zijn patiënten onderscheidde hij in stervenden – die hij toch niet kon helpen – en zieken – die ook zonder hem wel beter werden. Schrijven wilde hij. Zijn verhalen verschenen in De Nieuwe Gids en werden daar enthousiast onthaald. Maar zijn levenslange vriend Van Eeden had zo zijn bedenkingen: Aletrino’s werk had weliswaar zijn waarde, maar het degouteerde hem ook, zoals Aletrino openhartig schreef over (homo)seksualiteit. Hun briefwisseling is een monument in de Nederlandse letterkunde.

isbn 978 94 6004 491 5. 80 blz. € 13,50.

Inhoudsopgave

David de Poel, ‘Een jongen die wat te zeggen heeft’. De vriendschap tussen Jeroen Brouwers en René Stoute

Bertram Mourits, Een schrijversleven lang rekenschap. Alfred Kossmann en de oorlog

Petra Couvée, God Joden Jeruzalem. De publicatie van een kinderbijbel in de Sovjet-Unie

Frans Oerlemans en Peter Janzen, ‘Er is maar één ding dat nog kan komen en dat is doodgaan’. Arnold Aletrino: arts, schrijver, visionair en progressief denker

Cees de Groot, Een romanticus in verzet. Het literaire leven van Jan H. de Groot

SCHOON & HAAKS  Jan Paul Hinrichs bespreekt marginale publicaties van of over Geerten Meijsing, E. du Perron, Zaans Groen en Remco Campert

DE LAATSTE PAGINA  Gert Hekma, Larry Kramer (1935-2020)

omslag: René Stoute en Jeroen Brouwers.

 

Meld je aan als abonnee van De Parelduiker en ontvang de verzamelde verhalen van Konstantin Paustovski of het Oorlogsdagboek 1940-1945 van Hanny Michaelis.

Een tijdschrift voor het kleine onderzoek, dat vaak even amusant of opwindend is als het grote

Kees Fens