Albert Camus in Nederland
65 jaar geleden, in oktober 1954, kwam Albert Camus naar Nederland. Hij was door de Haagse Boekhandelaars Vereeniging gevraagd een lezing te houden. Voor het eerst verschijnt er een zo volledig mogelijke reconstructie van de enige keer dat Camus ons land bezocht, met gebruik van bekende en vooral nog onbekende brieven, foto’s en getuigenissen. Met name de briefwisseling van Camus met actrice María Casares en de meer dan driehonderd documenten van de boekhandelaarsvereniging uit het Haags Gemeentearchief. De reconstructie laat als het ware een blauwdruk zien voor de compositie van Camus’ roman La Chute (De Val), die zich in Amsterdam afspeelt.

Politiek tumult op het PEN-congres van 1936 in Buenos Aires
Stefan Zweig noemde het een jaarmarkt in ijdelheid. Het pen-congres van 1936 in Buenos Aires, met hoofdrollen voor Emil Ludwig en Filippo Marinetti, verliep chaotisch en stond bol van de politieke propaganda. Minder gehoord werd de stem van de Nederlandse afgevaardigde, Nico Donkersloot, die een klassieke defence of poetry hield.

Katholieke, Brabantse en socialistische reacties op Antoon Coolens De goede moordenaar
Voor Menno Ter Braak c.s. waren streekromans onmiskenbaar tweederangs literatuur, maar de waardering van het genre kent ook een andere, goeddeels vergeten kant. Aan de streekroman De goede moordenaar (1931) van Antoon Coolen werd namelijk grote waarde toegekend door katholieke, Brabantse en socialistische literatuurcritici, niet in de laatste plaats omdat elk van deze groepen zijn eigen wereld- of literatuuropvattingen erin meende te herkennen.

En verder: 
Ben van Melick over de Limburgse dichter Paul C.H. van der Goor, Rob Delvigne over de onorthodoxe diplomatie van Jacob Israël de Haan, Hans Olink over Hotel Welcome in Villefranche en het lot van Zenzl Mühsam, Jan Paul Hinrichs bespreekt nieuwe publicaties van privé-drukkers en marginale uitgevers (Niek Verhagen, Max Nord, Galinka Ehrenfest en El Pintor, en Ramses Shaffy). En een In Memoriam van Willem Jens (1935-2019) door C.J. Aarts.

Inhoudsopgave

Albert Camus in Nederland (Ronald Bos)
Katholieke, Brabantse en socialistische reacties op Antoon Coolens De goede moordenaar (Niels Mulder)
Politiek tumult op het PEN-congres van 1936 in Buenos Aires (Hein Aalders)
Jacob Israël de Haan en de Russische gevangenen (Rob Delvigne)
Over de Limburgse dichter Paul C.H. van der Goor (Ben van Melick)
Berliner Beobachter: Hotel Welcome (Hans Olink)
Schoon & Haaks: Het korte leven van Niek Verhagen, Oorlogsdagboeken van Max Nord, Galinka Ehrenfest en El Pintor, De Leidse jaren van Ramses Shaffy (Jan Paul Hinrichs)
De Laatste Pagina: Wolfgang Jansen, alias Willem Jens (1935-2019) (C.J. Aarts)

Meld je aan als abonnee van De Parelduiker en ontvang de verzamelde verhalen van Konstantin Paustovski of het Oorlogsdagboek 1940-1945 van Hanny Michaelis.

Eigenlijk zou iedereen die de letteren een warm hart toedraagt zich spoorslags moeten abonneren op De Parelduiker

Trouw