Boudewijn de Groot en Lennaert Nijgh in Mickery Loenersloot

Dichter Halbo C. Kool, door tekstdichter Lennaert Nijgh als ‘een wonderkind van 60’ bezongen, probeerde het succes van Poëzie in Carré (1966) een vervolg te geven met zijn poëzieavonden in het pas geopende Mickery-theater van Ritsaert ten Cate in Loenersloot. Na het eerste optreden van Nina Simone in Nederland aldaar mochten Lennaert Nijgh en zanger Boudewijn de Groot optreden in Mickery met hun cyclus Voor de overlevenden, te midden van dichterscoryfeeën als Clara Eggink, Theun de Vries, Remco Campert, A. Roland Holst, Gerrit Kouwenaar en Fritzi Harmsen van Beek. Mede door de slechte bereikbaarheid – al reed er een speciale bus van het Leidse Bosje – werden de avonden geen succes.

Literair Leeuwarden

In drie nummers besteedt De Parelduiker aandacht aan het feit dat Leeuwarden dit jaar Culturele hoofdstad van Europa is. Literair Leeuwarden wordt, steeds vanuit een andere invalshoek en door een andere auteur, onder de loep genomen. Om te beginnen met de negentiende eeuw: de gebroeders Halbertsma uit Grou, François HaverSchmidt, Pieter Jelles Troelstra, Nienke van Hichtum en, niet te vergeten, Trui Jentink, ‘de pruttelende koffiekan van de Romkeslaan’, feministe van het eerste uur. Het begin van een mooie Leeuwarder literatuurgeschiedenis in vogelvlucht.

Big Brother heeft bestaan
Hoe is George Orwell destijds eigenlijk aan het befaamde begrip ‘Big Brother’ gekomen? Hij zag het ooit in een advertentie staan, schreef een illustere collega-auteur drie decennia later. Vervolgens werd er jarenlang vergeefs naar deze bron gezocht. Marco Daane legt uit hoe het precies zat en welk stukje Orwellland er het decor van was.

Een uniek liefdadigheidsalbum van Philippe Zilcken
De Haagse graficus, schilder en kunstcriticus Philippe Zilcken was een bekend en gewaardeerd kunstenaar, maar zijn faam is tanende. Hij stond op vriendschappelijke voet met Paul Verlaine en Edmond de Goncourt. Zilcken was een begaafde gentleman-kunstenaar, voor wie sociale bewogenheid zwaarder woog dan individueel kunstenaarschap. De uitgave van het album Constantinopel- Scheveningen (1895) om de slachtoffers bij te staan van de grote brand te Constantinopel en de Scheveningse vissers, die door de hoge stormvloed van december 1894 ernstig geleden hadden, toont Zilcken ten voeten uit.

Voorts

J. van Oudshoorn en een hongerkunstenaar (Jan Paul Hinrichs)
‘Puur pooierachtige diefstal’. Jean-Paul Franssens en Willem Brakman (Nico Keuning)
Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens (Hans Olink)
Schoon & Haaks (Stefan en Franciszka Themerson & Gaberbocchus, C.O. Jellema, Sarah Hart, Jan Hanlo, A.C.W. Staring en M. Nijhoff) (Jan Paul Hinrichs)
De Laatste Pagina: Oscar Timmers (1931-2018) (Paul Arnoldusse)

Meld je aan als abonnee van De Parelduiker en ontvang de verzamelde verhalen van Konstantin Paustovski of het Oorlogsdagboek 1940-1945 van Hanny Michaelis.

Eigenlijk zou iedereen die de letteren een warm hart toedraagt zich spoorslags moeten abonneren op De Parelduiker

Trouw