Over het gehele werk

auteurs


Over dit hoofdstuk/artikel

auteurs


1
In: La Prensa, 23 november 1948.
2
In: La Prensa, 20 december 1948.
3
Van de genoemde kunst(enaars) was Henkes’ werk Marugg het liefst. Van hem had Marugg reproducties in zijn huis hangen.
4
De ets ?Christus in de hof van Gethsemane?. Van dit Bijbelse onderwerp heeft Rembrandt meerdere etsen gemaakt.
5
In: La Prensa, 17 juni 1949.
6
Voor de geschiedenis van de Cura?aose muziek, zie in het bijzonder Jan Brokken, Waarom elf Antillianen knielden voor het hart van Chopin (Amsterdam 2005), waaruit ook duidelijk zal worden dat de sombere constatering van Marugg over het ontbreken van jong talent, in de volgende decennia werd gelogenstraft. Marugg zou zich voor zijn Papiamentstalige po?zie meermaals laten inspireren door lokale muziekuitingen.
7
In: La Prensa, 8 juli 1949; ook bewaard gebleven als kopie van typoscript. De Amerikaanse danseres Estelle Reed was de echtgenote van Nicolas (Col?) Debrot, arts, literair auteur en bestuurder, uiteindelijk gouverneur van de Nederlandse Antillen (1962-1970); zijn verzameld werk verscheen bij Meulenhoff (7 delen, 1985-89); J.J. Oversteegen schreef zijn tweedelige biografie. Reed publiceerde bij Meulenhoff een bescheiden Engelstalig dichtbundeltje, During a silent night (1948). Debrot was de redacteur van Antilliaanse Cahiers, dat in een driedubbeldik nummer Maruggs ?Weekendpelgrimage? zou uitgeven (1957).
8
Zie Maruggs ?Helen Frank exposeert in het Cura?aosch Museum?, La Prensa, 26 augustus 1949; in De hemel is van korte duur, p. 481-3.
9
In: La Prensa, 24 december 1949; ook bewaard gebleven als kopie van typoscript.
10
Verwijzing naar de inspanningen van Arubaanse politici om zich af te scheiden van de Antillen en een autonome status te verwerven binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Dit zou eerst lukken per 1 januari 1986.
11
Verwijzing naar kleine groep burgers die, onder aanmoediging van gebeurtenissen in Indonesi?, de onafhankelijkheid van de Antillen nastreefden, wat in de ogen van Marugg voor zijn Cara?bische eilanden ?een politieke dwaalleer? was.
12
De rondetafelconferenties zouden in december 1954 leiden tot de ondertekening van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden, dat de Nederlandse Antillen de status van ?land? binnen het Koninkrijk gaf.
13
I.c. ?In de krochten van de kunst? van Sven Riddarholm en ?In de grotten der kwasi-critiek? van K?rsb?rsk?rna (Zweeds voor kersenpit), resp. 18 en 19 juli 1950 in de Morgenster verschenen. Ook Chris J.H. Engels reageerde met een ingezonden stuk op 21 juli.
14
Pundagastvrouw, dat wil zeggen: prostituee; in de stegen van Punda, het centrum van Willemstad, bevonden zich tot in de eerste helft van de vorige eeuw gelegenheden voor prostitutiebezoek, zowel bescheiden bordelen als hotels.