Over het gehele werk

auteurs


Over dit hoofdstuk/artikel

auteurs


plaatsen


1
Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (eal), Gymnasium Doetinchem 0460-3 Notulen Curatoren.
2
D?r Mouw in Doetinchem (Zutphen 1986); Lucien Custers, ?Gymnasium in opspraak. J.A. d?r Mouw en het schandaal van Doetinchem?, in De Parelduiker, 16 (2011), 5, p. 19-27.
3
Universiteits Bibliotheek Amsterdam (uba), Collectie Meertens (cm) 94 Diarium 28-2-1926. Met dank aan Wiesje van der Meer-Brouwers voor bewerking van de dagboeken.
4
Zeeuwse Bibliotheek (zb) cm– 1142 e 8.4. Correspondentie met familie, 4-1-1926.
5
Diarium 22-11-1926, 29-6-1927.
6
uba cm– 157 Dagboekbladen (1975-1979) 28-12-1977.
7
uba cm– 142 Autobiografie.
8
De Gids (93ste jrg. 1929, 2).
9
Een gedicht met de door Heeroma gewraakte regel heb ik niet gevonden.
10
uba cm– 141 Proza en Po?zie; brief van Martinus Nijhoff, 27-8-1932 en brief van Klaas Heeroma, 1-2-1933.
11
Diarium 24-2-1927.
12
Autobiografie.
13
Custers 2011
14
A.K. Kisman, Een eeuw gymnasiaal onderwijs te Doetinchem (Doetinchem 1979), p. 65-66.
15
Rudi’s volledige naam was Willem Rudolf de Vaynes van Brakell Buys.
16
David Lasar Friedman (1903-1984). Voor zijn afkomst zie Stadsarchief Amsterdam (SA), gezinskaart Fischel Friedmann. David heeft de dubbele ?n? in zijn achternaam laten vallen.
17
Utrechts Archief 584-1 Hervormd Opleidingscentrum Ruimzicht 365. Notulen, p.7 en 22-5-1924.
18
Cf. E. Braches, Pieter Jacobus Meertens, 6 september 1899-28 oktober 1985, in Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde (Leiden 1988). Cf. Barbara Henkes, ?P.J. Meertens: als Christen op zoek naar gelijkheid in verscheidenheid?, in J. de Bruin e.a. (red), Een vreemde man en die ons vreemd ontviel. Liber amicorum voor E.W.A. Henssen (Amsterdam 2000), p. 318-342.
19
Autobiografie.
20
D. Hooghiemstra, De geest in dit huis is liefderijk. Het leven en De Werkplaats van Kees Boeke (1984-1966) (Utrecht/Amsterdam/Antwerpen 2013), p. 91-145.
21
Diarium 28-2-1926.
22
Diarium 20-6-1926.
23
Diarium 1-4-1931.
24
J. Overduijn, Hel en hemel van Dachau (Kampen [1945]).
25
Diarium, 24-7-1942.
26
Autobiografie.
27
uba cm– 62 Correspondentie (c-d), brief Meertens aan Anton (?), 7-7-1977.
28
uba cm– 62 Correspondentie (i-z), brief Meertens aan mevr. Ploos van Amstel, 8-10-1978.
29
Nationaal Archief (na), Ministerie okw Rijkspersoneel – 15, 24-12-1938 nr ho 5993. Dermot Killingley, ?David Friedman: a memoir?, in J.J. Lipner, D. Killingley (eds.), A net cast wide. Investigations into Indian thoughts. In memory of David Friedman (Newcastle upon Tyme, 1986), p. IX-X
30
Ontslag op 25-11-1940. Jaarboek der Rijksuniversiteit te Leiden 1941 (Leiden 1941), p. 56.
31
na Ministerie van Buitenlandse Zaken 2.05.80-5633 Lijst personeelsleden van het Netherlands Information Bureau (nib). Zie ook na Code-archief Ministerie van Buitenlandse Zaken 2.05.117-25444 Personeel (nib). (Met dank aan Sierk Plantinga van het na).
32
Tuvia Gelblum, David Friedman (1903-1984), in The Journal of the International Association of Buddhist Studies, 9 (1985) 2, p. 149-151.
33
Autobiografie.
34
SA Woningkaarten, Marnixkade 35-11 en Prinsengracht 1101.
35
Diarium 7-6-1930.
36
Dagboekbladen (1975-1978). z.d.
37
Theo van der Meer, ??Dien avond – en – die Rooze.? De veroordeling van Piet Meertens in 1941?, in: Gert Hekma & Theo van der Meer (red.), ?Bewaar mij voor de waanzin van het recht?. Homoseksualiteit en strafrecht in Nederland (Diemen 2011), p. 123-133.
38
H. Werkman, Bitterzoete Overvloed. De Wereld van Willem de M?rode (Soesterberg 2011), p. 246-247.
39
Zie noot 27.
40
Diarium 9-9-1930.
41
Diarium 4-7-1926.
42
M.J. de Geus-Smelt, Gaande in de gehoorzaamheid. Korte levensschets van Ds. G.J. de Geus (Amsterdam 1946), p. 6.
43
Diarium 20-8-1929.
44
zb cm-1142 e 8.4 Correspondentie met familie, 12-7-1926.
45
eal Gymnasium Doetinchem 0460-3 Notulen Curatoren, 6-7-1926.
46
Idem, 30-7-1926.
47
zb cm– 1142 e 8.4 Correspondentie met Familie. Het was een informeel briefje dat niet is opgetekend in het correspondentieboek van curatoren. Het is tijdens Meertens’ vakantie aan het adres van zijn ouders in Utrecht gezonden.
48
eal Gymnasium Doetinchem 0460-5 Brievenboek Curatoren, 26-8-1926.
49
eal Gymnasium Doetinchem 0460-3 Notulen Curatoren, 26-8-1926.
50
Diarium 29-6-1927.
51
Braches 1988 (zie noot 18), p. 200.
52
Diarium 10-6-1931.