Over het gehele werk

auteurs


Over dit hoofdstuk/artikel

auteurs


1
Warren, Geheim dagboek, vijftiende deel, 1982-1983 (Amsterdam 2000), 13 februari 1983.
2
Thans aanwezig in de Zeeuwse Bibliotheek in Middelburg, collectie Hans Warren.
3
B. Hosman en M. Koenen, Courage! Brieven van Ida Gerhardt (Amsterdam 2005), brieven 14, 16, 20A, 53A, 113, 294. In Courage! is geen enkele brief van Gerhardt aan Warren opgenomen.
4
K. Fens, De Tijd/De Maasbode, 28 maart 1967.
5
Jeroen Brouwers, Het is niets (Amsterdam 1993), p. 116.
6
?Vernomen tijdens een onweer? in: Vijf vuurstenen (1974); ?Vogelvrij? in: De slechtvalk (1966).
7
Warren, ?Een bekroonde dichtbundel. Het Veerhuis van Ida Gerhardt?, Vrije Stemmen, Dagblad voor Zeeland, 15 augustus 1946; ?Gedichten van Ida Gerhardt?, pzc, 6 oktober 1973.
8
Warren, pzc, 6 oktober 1973.
9
Warren, pzc, 18 juni 1966, 16 mei 1970.
10
Warren, ?Een boekje over, en een nieuwe bundel van Ida Gerhardt?, pzc, 16 maart 1974.
11
Warren, pzc, 28 juni 1980.
12
Warren, Geheim dagboek, dertiende deel, 1978-1980 (Amsterdam 1997), 12 juli 1980.
13
Dit betreft Mia Gerhardt (1918-1988), Ida’s jongste zuster. Mia vestigde zich na haar emeritaat, zij was buitengewoon hoogleraar in de vergelijkende literatuurwetenschap van de Middeleeuwen aan de Rijksuniversiteit Utrecht, in 1977 in Domburg, waar zij bestuurslid werd van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Beide zusters kregen een vriendschappelijker contact met elkaar nadat Mia haar drukke werkzaamheden in Utrecht had be?indigd.
14
Gerhardt aan Warren, brief 20 september 1982, collectie Hans Warren, Zeeuwse Bibliotheek (coll. hw-zb).
15
K. Fens, De Volkskrant, 9 maart 1974, G. Komrij, Vrij Nederland, 2 maart 1974, H. Brems, Dietsche Warande en Belfort, 120ste jrg. nr. 2, febr. 1975, p. 136-140
16
Warren aan Gerhardt, brief 22 september 1982 (coll. hw – zb).
17
Gerhardt aan Warren, brief 25 september 1982 (coll. hw – zb).
18
Gerhardt aan Warren, Warren aan Gerhardt, brieven 9,11, 23 oktober 1982 en 6, 9 november 1982 (coll. hw – zb).
19
Gerhardt aan Warren, brief 23 oktober 1983 (coll. hw – zb).
20
Verborgenheden. Zeven gedichten van Konstantin Kav?fis vertaald door Hans Warren. Sub Signo Libelli (Amsterdam 1977).
21
De regels luiden: ?Sweet Hope, ethereal balm upon me shed, / And wave thy silver pinions o’er my head!? Het gaat hier over het verlangen van de dichter dat de Hoop haar etherische balsem (hemelse troost) zal uitstorten en haar zilveren vleugels over zijn hoofd zal wuiven.
22
Gerhardt aan Warren, brief 19 januari 1983 (coll. hw – zb).
23
Warren aan Gerhardt, brief 22 januari 1983 (coll. hw – zb).
24
Warren aan Gerhardt, brief 7 februari 1983 (coll. hw – zb). In de beschrijving van die middag in Warrens dagboek (zie noot 1) memoreerde hij ook Gerhardts bijzondere toespraak, waarin ze suggereerde dat Sokrates mogelijk onder hen was.
25
Courage! (zie noot 3), brief aan Ad ten Bosch, 16 februari 1983.
26
Warren aan Gerhardt, brief 27 mei 1983 (coll. hw – zb).
27
Gerhardt aan Warren, brieven 5 juli 1983 en 31 oktober (coll. hw – zb).
28
Warren aan Gerhardt, brieven 1 december 1983 en 10 januari 1984 (coll. hw – zb).
29
Warren aan Gerhardt, brief 5 februari 1984 (coll. hw – zb). De ?1982-gedichten? zijn: ?Anno 1921? en ?Anno 1982 ii? De zomen van het licht (1983) p. 34-35. In 65 zijn recensie in pzc). 12 februari 1983 schreef Warren over deze gedichten dat de boodschap, de anekdote de harmonie van het vers verstoord heeft.
30
Gerhardt aan Warren, brief 17 november 1984 (coll. hw – zb).
31
Gerhardt aan Warren, geschreven door Van der Zeyde, brief 22 oktober 1985 (coll. hw – zb).
32
Warren, Geheim dagboek, zestiende deel, 1984-1987 (Amsterdam 2004), 22 februari 1986.
33
Van der Zeyde aan Warren, brief 20 februari 1986 (coll. hw – zb). Dat jaar stuurde Warren zijn bundel Tijd. Gerhardt vond die bundel uit een wereld komen waarin zij zich niet kon verplaatsen, maar ze was ook getroffen door de onbedrieglijke echtheid ervan.
34
Warren, Geheim dagboek, zeventiende deel, 1987-1990 (Amsterdam 2005), 29 november 1988.
35
Warren, pzc, 8 januari 1993.
36
J. van der Donk aan Warren, 8 juni 1995, mei 1997.