Over dit hoofdstuk/artikel

Sander Bink

over Louis Couperus

over Maurits Wagenvoort


1
Over deze reis Frédéric Bastet, Louis Couperus. Een biografie (1987), p. 430-442, en R. Hielkema, Couperus en Spanje (ongepubliceerde doctoraalscriptie Vrije Universiteit Amsterdam, 1988].
2
Citaten uit het feuilleton ‘Sevilla’, Volledige Werken Louis Couperus 35 (1990), p. 530, id. en 532 (oorspronkelijk verschenen in Het Vaderland van 31 mei 1913).
3
Brieven of kaarten van Couperus uit Spanje zijn zeer zeldzaam. Deze kaart is afkomstig uit het archief van de Stichting Familie Wagenvoort. Met dank aan Herman Wagenvoort.
4
Zie J. Robert, ‘Een beetje originele vriend. Brieven van Louis Couperus aan Maurits Wagenvoort’, in: Jaarboek Letterkundig Museum 6 (1997), p. 129-160.
5
Uit het feuilleton ‘Sol y sombra’, Volledige Werken Louis Couperus 35, p. 535 (oorspronkelijk verschenen in Het Vaderland van 7 juni 1913).