Over dit hoofdstuk/artikel

auteurs


landen


1
De colleges van Klaas Steur uit de jaren 1931-1936 op Grootseminarie Warmond (in de eerste twee leerjaren ook Philosophicum genoemd) zijn verzameld in: Het lied van Orpheus. Losse Hoofdstukken uit de Natuurphilosophie. Bussum 1947.
2
Klaas Steur, ?Priester-dichter?, in: De Gemeenschap 12 (1936) 7 en 8 (juli-augustus) p. 339.
3
Bertus Aafjes, ?Weerzien van Rome?, in: Dietsche Warande & Belfort 97 (1952) 5 (mei) p. 326.
4
Bertus Aafjes, De sneeuw van weleer (Amsterdam 1987), p. 145.
5
Bertus Aafjes, Mei (Utrecht/Antwerpen 1979), p. 7.
6
Brief aan moeder, 15 mei 1936. De heenreis ging via Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk, de terugreis via Frankrijk en Belgi?.
7
Brief aan moeder, 26 juli 1936.
8
Bertus Aafjes, ?Het Italiaans Maria-lied?, in: De Gemeenschap 12 (1936) 6 (juni) p. 296.
9
Pierre H. Dubois, Hermetisch en besterd. Literair leven in jaren van onrust (Amsterdam 1987), p. 38.
10
Brief aan August Cuypers, 8 februari 1937. Over zijn grote voorbeeld publiceerde Pierre Dubois: ?Overpeinzingen. Bij de sterfdag van Gerard Bruning, 8 oktober (1926)?, in: Aristo 5 (1935) 11 (oktober) p. 386-390, en ?Storingsfactor?, in: Aristo 6, oktober-november 1936, p. 299-305.
11
Bertus Aafjes, ?Program?, in: Klondyke 1 (1937) 1 (februari) p. 1-3. Het eerste nummer is gedateerd februari 1937, maar was al in het begin van de maand daarvoor verschenen.
12
Bertus Aafjes, ?Het beeld?, in: Klondyke 1 (1937) 2 (maart) p. 15.
13
Aafjes meende dat de toelage die door een Amsterdamse bankier werd overgemaakt, afkomstig was van Schlichting, zo vertelt hij in 1969 in een interview voor de brt-televisie.
14
Brief aan Pierre Dubois, 20 oktober 1937.
15
Brief aan moeder, 5 november 1937.
16
Brief aan Pierre Dubois, 13 juli 1938.
17
Brief aan moeder, 5 november 1937.
18
Bertus Aafjes, ?Ex-keizer Wilhelm en de tempel van Gorgo. Eerste kunstinvloeden uit het Oosten?, in: De Tijd, 31 oktober 1938, en ?Ex-keizer Wilhelm en de tempel van Gorgo. Welke rol speelt de Gorgo-figuur??, in: De Tijd, 2 november 1938. Zie voor de titelbeschrijving van stukken over de Odyssee noot 23.
19
Brief aan Joseph Viegen, 19 oktober 1938. Viegen publiceerde zijn po?zie onder het pseudoniem Ilja Destinow.
20
Brief aan Joseph Viegen, 22 april 1939.
21
Brief aan moeder, 23 januari 1939.
22
Hans van de Waarsenburg, ?Het afgesloten dichterschap van Bertus Aafjes??, in: Literama, 13 november en 20 november 1984, p. 255.
23
Bertus Aafjes, ?Odysseus achterna?, in: De Tijd, 28 september 1938, en ?Het Ithaka-raadsel?, in: De Tijd, 2 oktober 1938.
24
Bertus Aafjes, ?Het kapsel van goden en mensen?, in: De Tijd, 3 september 1939, en ?Het boekenkistje van Projecta?, in: De Tijd, 6 augustus 1939.
25
Hans van de Waarsenburg, ?Het afgesloten dichterschap van Bertus Aafjes??, in: Literama, 13 november en 20 november 1984, p. 255.
26
Bertus Aafjes, ?Tussen Keulen en Parijs. Po?zie in schuilkelders?, in: De Tijd, 25 september 1939.
27
Jan Derks, Via di Monserrato (Amsterdam 1951), p. 137.
28
Drie in Groot Nederland gepubliceerde gedichten (juni 1939) zijn waarschijnlijk in de tweede periode Rome ontstaan. Door de publicatie in dit belangrijk tijdschrift lag voor Aafjes de weg open naar een doorbraak in de Nederlandse literatuur.
29
Nijhoff was adviseur op het departement van OK & W onder minister G. van der Leeuw.
30
?En nu gaan wij naar Egypte?, reisverslag in blocnote.
31
Idem.
32
Bertus Aafjes, Het rozewonder (Amsterdam 1979), p. 34.
33
Brief aan Vasalis, ongedateerd.
34
Brief aan Vasalis, 4 april 1947.
35
Brief aan Vasalis, 4 april 1947.
36
?Ook de doden dansen? werd in 1940 gepubliceerd in Criterium. Het verhaal is opgenomen in Aafjes? prozabundel De zeemeerminnen (1946).
37
Jan Brokken, ?De wanhoop van Bertus Aafjes?, in: Haagse Post, 19 april 1980.
38
Bertus Aafjes, Egyptische brieven (Amsterdam 1948), p. 69. In 1986 verscheen een vierde druk met een nawoord van M. Vasalis.
39
Brief aan Vasalis, 28 maart 1947.
40
Brief aan Vasalis, 4 april 1947.
41
Brief aan Vasalis, 14 oktober 1947.
42
Brief aan Vasalis, 15 oktober 1947.
43
Brief aan A. Roland Holst, ongedateerd.
44
Bertus Aafjes, Egyptische brieven, p. 73.
45
Brief aan Vasalis, 25 maart 1948.
46
Brief aan Vasalis, 4 april 1948.
47
Brief aan Vasalis, 25 maart 1948.
48
Bertus Aafjes, Egyptische brieven, p. 56.