Over dit hoofdstuk/artikel

Rob Delvigne

over Willem Frederik Hermans

over Gerard Reve


+
Rob Delvigne (1948) werkt aan een boekje Hermans in de prijzen.
1
Interview met Hermans uit 1970, in: Scheppend nihilisme (1979), p. 206.
2
Scheppend nihilisme, p. 43.
3
Een kopie van deze brief in Mandarijnen op zwavelzuur, supplement (1983), p. 39-40.
4
Wim Wennekes, Geert Lubberhuizen, uitgever (1994), p. 102.
5
De Tijd, 19 november 1949.
6
H.U. Jessurun d’Oliveira, Scheppen riep hij gaat van Au (1965), p. 21 (interview uit 1959).
7
Brief van 19 april 1951.
8
Mandarijnen op zwavelzuur (1964), p. 183.
9
Hans van Straten, ‘Dagboek van een minor poet’, in: Podium, 1951 nr. 2, p. 146.
10
Schoon schip (1984), p. 33-66.
11
Nop Maas deelt de inhoud ervan mee in ‘Gerard Reve 70’, in: Vrij Nederland, 11 december 1993.
12
Brieven aan Josine M. (21994), p. 25.
13
In 1986 voor tweeduizend gulden te koop aangeboden door Reves vriend Joop Schafthuizen in Kunstzaal-catalogus 1.
14
Archief Reve 1931-1960 (1981), p. 256.
15
Door De Literaire Bron te Velp [= Bert Voeten te Amsterdam] in 1985 [= 1989].
16
Schoon schip, p. 39.
17
Idem, p. 59 (aldaar in het Engels).
18
Idem, p. 42.
19
Idem, p. 40.
20
Idem, p. 41.
21
Blijkens het proces-verbaal van het gesprek met directeur Geert Lubberhuizen op 23 juli 1951.
22
Tom Schalken, Pornografie en strafrecht (1972), p. 186-187.
23
Ton Anbeek, Na de oorlog (1986), p. 38.
24
In gesprek (1983), p. 74-75.
25
Het Parool, 1 oktober 1966.
26
Haagse Post, 29 oktober 1966.
27
Klaus Beekman en Mia Meijer, Kort revier (1973), p. 63.
28
Nop Maas, Vrij Nederland, 11 december 1993 (zie noot 11).
29
Interview in Bourgond, 30 maart 1962.
30
Boze brieven van Bijkaart (1977), p. 366.
31
In gesprek, p. 76.
32
Maatstaf, 1984 nr. 3, p.9.