Over dit hoofdstuk/artikel

Rob Delvigne

over Willem Frederik Hermans


+
Rob Delvigne (1948) promoveerde in 1994. Hij dankt J.J. Delvigne, fysisch-geograaf, voor diens hulp bij het schrijven van dit artikel.
1
Interview met H.J. Meier, in Ratio, juni/juli 1964.
2
Archives Institut Grand-Ducal de Luxembourg, 1956, p. 38.
3
De laatste roker (1991), p. 184.
4
Nooit meer slapen (1966), p. 10.
5
Idem, p. 11.
6
Het zonale beginsel in de geografie (1958), p. 15.
7
Raster, zomer 1971, p. 172.
8
In 1960 deed Hermans daar veel minder luchtig over in Erosie; dat boek eindigt met een apocalyptisch visioen van het aardoppervlak bedekt met ‘asfalt, akkers, huurkazernes en fabrieken, waarin automatische machines worden bediend door een klein aantal jonge mensen, ten einde onafzienbare legers van kwakkelende, werkeloze, zich vervelende grijsaards in een leven te houden dat hun geen enkel genoegen schenkt’ (p. 174).
9
Een wonderkind of een total loss (1967), p. 202.