Over dit hoofdstuk/artikel

Petra Couvée


+
Petra Couvée is slaviste.
1
Pasternak had in mei 1956 een manuscript (zonder verbeteringen) aan een agent van Feltrinelli afgestaan voor een Italiaanse vertaling. De Italiaanse vertaling verscheen op 15 november 1957. Omdat dit de eerste vertaling van Dokter Zjivago was, kreeg Feltrinelli alle rechten op de roman in het Westen en dus ook op een uitgave in de originele taal aldaar.
2
Pasternak had in een Franstalig telegram van 14 maart 1960 aan De Proyart laten weten dat zij de geautoriseerde tekst had: ‘le seul bon texte.’
3
Jacqueline de Proyart, Lettres à mes amies Françaises 1956-1960, Parijs 1994, p. 41.