Over dit hoofdstuk/artikel

Paul van Capelleveen

over E. du Perron

over L.J.C. Boucher


+
Paul van Capelleveen (1960) is conservator bij de afdeling Bijzondere collecties van de Koninklijke Bibliotheek en conservator Moderne collectie van Museum Meermanno in Den Haag.
1
Paulvan Capelleveen, ‘“Een speciale attractie”. Onbekende brieven van E. du Perron aan uitgever L.J.C. Boucher’, in: De Parelduiker, 13 (2008) 4, p. 15-27. De brieven zijn ondergebracht in Museum Meermanno, Den Haag, BO 070:1-9.
2
De nieuw verworven brieven zijn door Philippe Boucher geschonken. Museum Meermanno, BO 078:33-35. Ik dank de rechthebbenden, met name mr. A.E. du Perron, voor de vriendelijke toestemming voor publicatie van deze brieven.
3
Zie www.meermanno.nl.
4
Kees Snoek, E. du Perron, Den Haag en uitgever Boucher. Woubrugge, Avalon Pers, voor de Begunstigers en Vrienden voor het leven van Museum Meermanno, [2009], p. 6.
5
Brieven van E. du Perron worden geciteerd naar de uitgave E. du Perron, Brieven. Amsterdam, Van Oorschot, 1977-1990. Zie: Brieven, VII, p. 168 (brief van 30 oktober 1937); E. du Perron, Verzameld werk. (Amsterdam 1954-1959), VI. p. 170-171, 197-198, 203-209.
6
Blocnote klein formaat verscheen als deel acht in de reeks Folemprise van L.J.C. Boucher (’s Gravenhage 1936).
7
‘Ik was met Boucher zoowat klaar, maar zond hem op zijn verzoek, eerst de copy; dat moet volgens mijn contract. Hij wil het niet uitgeven, best. Maar hij houdt een idioot sermoen, omdat hij zou willen dat ik dit ook niet bij een ander uitgaf. Ik weet niet welk macchiavellisme hier achter zit, maar zijn brief heeft me ditmaal op de zenuwen gewerkt, en ik heb hem daar blijk van gegeven in mijn antwoord’, in: Menno ter Braak, E. du Perron, Briefwisseling 1930-1940. Amsterdam, Van Oorschot, 1962-1967. Brief van Du Perron aan Ter Braak, 5 maart 1936, in: Briefwisseling 1930-1940. Deel III, p. 381, nummer 915.
8
Zie over de financiën van Boucher: Paul van Capelleveen, ‘L.J.C. Boucher, uitgever in Den Haag’, in: Jaarboek Die Haghe, 2008, p. 125-144.
9
Paul van Capelleveen, L.J.C. Boucher uitgever. ‘Het plezier een boekje te maken en te ontvangen blijft vers als op de eerste dag’. 3e, herz. opl. Den Haag, Museum Meermanno, 2007, p. 5-6.
10
Kees Snoek, E. du Perron. Het leven van een smalle mens. Amsterdam, Nijgh & Van Ditmar, 2005, p. 791.
11
Tilburg, Library (TRE C 0640); Leiden, Universiteitsbibliotheek (360 G 15 en 1020 H 41:2). Zie ook Kees Snoek, E. du Perron, p. 977-978.
12
KB (3022 E 9); verder aanwezig in Amsterdam, Universiteitsbibliotheek (OK 63-9118); Den Haag, Gemeentearchief (Bnr. 132/163.192; Leiden, Universiteitsbibliotheek (1092 F 48); Leiden, KITLV (M cc 71); Maastricht, Stadsbibliotheek (CB 93 E 10); Tilburg, Library (TRE 054 A 13).
13
Briefwisseling 1930-1940. Dl. IV, p. 261-262; Brieven, VI, p. 376-379 (brief van 5 maart 1937).
14
Briefwisseling 1930-1940. Dl. IV, p. 96, 98, 149.
15
Giacomo Antonini, ‘Alexander Sergejewitsch Puschkin geb. 26 Mei 1799 gest. 10 Februari 1837’, in Groot-Nederland, 35 (1937), p. 196-199 (hierin p. 199).
16
Brieven, VII, p. 198 (brief van 21-23 november 1937).
17
Briefwisseling 1930-1940. Dl. IV, p. 135-137 (brief van 8 mei 1937).
18
‘Rapport betreffende boekjaar 1 Jan. 1940-1 Jan. 1941 van de Fa. L.J.C. Boucher’s Uitgeverij’, opgemaakt voor W.J. Boucher door N.V. Nederlandsche Middenstandsbank, kantoor’s-Gravenhage (Noordeinde 35, vlak naast de boekhandel) met begeleidende brief van 18 juli 1941 (en met een losse bijlage ‘Papiervoorraden en boeken per 25 juli 1941’) en ‘Rapport betreffende boekjaar 1 Juli 1940-1 Juli 1941 van de Firma L.J.C. Boucher’ met begeleidende brief van 15 oktober 1941 (met inliggend het overzicht 1939-1940), Museum Meermanno, BO 054.
19
Briefwisseling 1930-1940. Dl. IV, p. 136.
20
Ludo Simons, Geschiedenis van de uitgeverij in Vlaanderen. II. De twintigste eeuw. Tielt, Lannoo, 1987, p. 118-120.
21
Museum Meermanno, BO 004:01, BO 076:026; persoonskaart Centraal Bureau voor Genealogie, Den Haag.