Over dit hoofdstuk/artikel

Marco Goud

over P.C. Boutens


1
Zie bijvoorbeeld Mathijs Smit, ‘Schoonheid als een absolute macht… Dante Gabriël Rossetti in Nederland’, in: Literatuur, jrg. 15, nr. 2 (maart/april 1998), p. 75-83. Hier is ook Boutens’ vertaling van Rossetti’s ‘The Blessed Damozel’ (‘De zalige jonkvrouw’) in extenso afgedrukt.
2
Met dank aan de huidige eigenaar die mij, dankzij bemiddeling van André Swertz, fotokopieën van het boekje verstrekte.
3
Boutens’ brieven aan Van Deyssel bevinden zich in het Van Deyssel-archief te Maastricht. Met dank aan Harry G.M. Prick, die mij tevens informatie verschafte over de jaarvergadering.
4
Brief in Gemeentearchief te Rotterdam. Met dank aan Ton van Kalmthout.