Over dit hoofdstuk/artikel

Leen van Dijck

over Willem Elsschot


+
Leen van Dijck (1953) is conservator van het Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven (amvc) te Antwerpen. Zij schreef eerder in De Parelduiker over het archief-Maurice Gilliams in het amvc.
1
Willem Elsschot, Brieven. Verzameld en toegelicht door Vic van de Reijt met medewerking van Lidewijde Paris. Em. Querido’s Uitgeverij bv, Amsterdam 1993; voortaan Brieven. En Vic van de Reijt, ‘“Hoe vindt gij mijn koerspeerd”. Nalezing op de Brieven van Willem Elsschot’. In: De Parelduiker, jrg. 2 (1997), 1 (maart), p. 24-37.
2
Brieven, nr. 111.
3
Idem, nr. 113.
4
Idem, resp. nrs. 116, 120, 123 en 126.
5
Idem, nr. 124.
6
De familie De Ridder had daar een buitenverblijf.
7
Brieven, nr. 774.
8
Idem, nr. 851 en 914, 915, 916.
9
Verzen van vroeger, Joh. Enschedé en Zonen, Haarlem, 1934.
10
De Morgenpost, rubriek Kunst en Geestesleven, 28 juni 1934.
11
Zie ook Brieven, nr. 161.
12
Idem, nr. 163.