Over dit hoofdstuk/artikel

Koen Hilberdink

over Paul Rodenko


+
Koen Hilberdink (1957) is werkzaam bij de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Behalve de bezorger van het kritisch proza van Paul Rodenko is hij de auteur van biografieën van Rodenko (2000) en Hans Lodeizen (2007).
1
Anthonie Donker, ‘Een spel boven de boomgrens’, in: Critisch Bulletin 18 (1951) 12 (december), p. 545-555 en F. Bordewijk, ‘Het nieuwe dichterschap’, in: Utrechts Nieuwsblad, 2 februari 1952.
2
Koen Hilberdink, ‘Ik ben een vreemdeling. Ik sta apart’. Een biografie van Paul Rodenko (1920-1976) (Amsterdam 2000).
3
Met dank aan Lisbeth Kooper, die de nalatenschap van haar grootvader beheert. In die nalatenschap bevinden zich ook de eerste aanzetten tot een toneelstuk, enkele zeer korte, onuitgewerkte verhalen en vertaalde gedichten.
4
Paul Rodenko, Verzamelde essays en kritieken ii. Bezorgd door Koen Hilberdink (Amsterdam 1991), p. 383.
5
Zie Peter Bekkers, ‘Als vogels hoog in de bergen. Herinneringen aan Paul Rodenko’, in: De Zingende Zaag, nr. 13, herfst 1991, p. 41-50.