1
Jack van der Weide, ?Joyce & Co: Opkomst en ondergang van een schrijvers- en filmerscollectief?, in: De Gids 155 (1992), p. 624-629.
2
Joyce & Co, Werkbrieven 1968-1981 (Amsterdam 1982), p. 5.
3
Nick ter Wal, ?Jongenskamer? (2 april 2015). URL: https://artistiekbureau.wordpress.com.
4
Geerten Meijsing, ?Kut met peren. Over Keith Snell?, in: Tirade (2010, jrg. 54), p. 3-19 (6). Dat Snel A Portrait of the Artist as a Young Man nog niet kende is onwaarschijnlijk, aangezien Stephen Hero hier een voorstudie van is.
5
Mededeling Mick Broekhof.
6
Joyce & Co, Werkbrieven, p. 9.
7
?Over De sirene van de Mississippi?, in: Skoop. Kritisch filmforum 6 (1970), p. 32-33. ?G?tterd?mmerung. Over de film De Verdoemden van Luchino Visconti?, in: Oprit 1 (1971), p. 16-19. ?Erotiek & het romantisch principe?, in: Skoop 7 (1971), p. 118-119.
8
Het document werd gepubliceerd op de website Armas y Letras (URL: http://armas-letras.blogspot.com), 3 november 2010.
9
Jan Brokken, ?Doeschka Meijsing: ?Ik wil de bourgeoisie wel aanvallen, maar dan op een nette manier??, in: Haagse Post, 20 maart 1976. Uit datzelfde interview: ?Pretenties heeft mijn jongere broer Geerten wel. Enfin, dat heb je gelezen in Erwin. Ik kan niet met hem opschieten. Jalousie de m?tier, denk ik. Stel je voor dat hij een groter schrijver wordt dan ik. Dat zou ik heel erg vinden. Net zo goed als hij het erg zal vinden als ik een groter schrijver wordt dan hij.?
10
Mededeling Mick Broekhof. Jeroen Fonville herinnert zich de film als ?een promotiefilmpje voor een whiskymerk?.
11
Raster 5 (1971/1972), p. 583. Een schrijver met de naam ?Hauf? is niet bekend, mogelijk is deze door Joyce & Co verzonnen.
12
De Gids sinds 1837 (Amsterdam 1987), p. 192. Joyce & Co hanteerde begin jaren zeventig een eigenzinnige spelling en interpunctie, in zowel brieven als literaire teksten. Op de brief heeft een onbekende hand ?Wie zijn dit? Is dit vertaald?? geschreven.
13
Joyce & Co, ?Nova decadentia?, in: De Gids 134 (1971), p. 47-51 (51).
14
Geerten Meijsing, ?Kut met peren?, p. 13.
15
Joyce & Co, ?La cena serena?, in: De Gids 135 (1972), p. 38-44 (44).
16
Lawrence Durrell, In de tijd van toen (Leiden 1969, vert. Johan W. Schotman), p. 7.
17
Resp. ?I could feel the letter crackle through my coat? en ?Is it that late??; William Faulkner, The Sound and the Fury (Harmondsworth 1982), p. 87, 74. Het woord honeysucle komt in ?June second, 1910? 27 keer voor.
18
Joyce & Co, ?De tijd, de namen en de dingen (1)?, in: Raster 5 (1971/1972), p. 574-583; ?De tijd, de namen en de dingen (2 en slot)?, in: Raster 6 (1972/1973), p. 82-100. Het verhaal is ?opgedragen in aanbidding aan Martha M.?
19
Geerten Meijsing, Over de conceptie van de Erwin-trilogie (Woubrugge 2012). De uitgave bevat de eerste vijf bladzijden van het werkboek. In herdrukken van de vroege verhalen en van de roman Erwin zal Meijsing ?Mick? door ?Michael? vervangen.
20
Het opschrijfboekje werd in 2007 aangeboden door het Leidse antiquariaat AioloZ in de geheel aan Meijsing gewijde catalogus no. 77, Van De grachtengordel tot De scootermeisjes van Ortigia (cat. nr. 2).
21
Joyce & Co, ?De tijd, de namen en de dingen (1)?, p. 580.
22
Idem, p. 582.
23
Idem, p. 577.
24
Joyce & Co, ?Erwin Erwins echo?, in: De Gids 137 (1974), p. 414-422.
25
Voor de wendingen die Meijsings leven aan het einde van de jaren zeventig nam, zie: Taco de Kort en Jack van der Weide, ?Konden wij slechts onbekommerd wonen. Brieven van Geerten Meijsing aan Raymond Benders?, in: Tijdschrift voor Biografie 3 (2014), p. 70-80.
26
Joyce & Co, Michael van Mander (Amsterdam 1979), p. 229-280.
27
Cf. Jack van der Weide, ?Van naakte lunch tot rode zakdoek. De vertaalcatalogus van Joyce & Co?, in: Filter 18 (2011), p. 57-66.
28
Joyce & Co, ?William S. Burroughs ?Als de mensen maar zien??, in: Elseviers Literair Supplement, 11 november 1972.
29
Mededeling Mick Broekhof.
30
Met dank aan Mick Broekhof, Marten Buschman, Jeroen Fonville, Jos Joosten, Taco de Kort, Annemieke Snel, Dick Vermaas en Frans Verpoorten.