Over dit hoofdstuk/artikel

Greetje Heemskerk

over H.J. Friedericy


+
Greetje Heemskerk (1961), redacteur van De Parelduiker, is als conservator verbonden aan het Letterkundig Museum in Den Haag.
1
Gerard Kornelis van het Reve, Op weg naar het einde (Amsterdam 1963), p. 30 en 47.
2
Vraaggesprek met Gerrit Jan Zwier voor radioprogramma Proeflokaal, d.d. 19 februari 1985.
3
Brief aan J. Greshoff, 23 januari 1962. Coll. lm.
4
De opmerking van Nieuwenhuys wordt in eerder genoemd radioprogramma met kracht tegengesproken door Vasalis en door A. Alberts, die Friedericy in een Japans interneringskamp had leren kennen.
5
De tekst van het proefschrift werd ook opgenomen in Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, deel 90 (1933), p. 447-602.
6
C. Fasseur, De indologen. Ambtenaren voor de Oost 1825-1950 (Amsterdam 1993), p. 431.
7
Corine Spoor, ‘H.J. Friedericy: de vergeten verteller’. In: De Tijd, 28 september 1984.
8
H.J. Friedericy, Verzameld werk (Amsterdam 1984), p. 330.
9
H.J. Friedericy, ibidem, p. 367.
10
kitlv, afd. Hisrorische Documentarie Or. 545/14a.
11
H.J. Friedericy, De standen bij de Boeginezen en Makassaren (‘s-Gravenhage 1933), p. 118.
12
H.J. Friedericy, ibidem, p. 134-135.
13
H.Th. Chabot, Verwantschap, stand en sexe in Zuid-Celebes (Groningen/Djakarta 1950), p. 79.
14
Zie ook Bert Herben, ‘De ethische politiek in het werk van H.J. Friedericy’. In: Indische Letteren 2, nr. 1 (maart 1987), p. 31-45.
15
Jan Limburg, ‘Het raadsel van Bontorio, de laatste generaal’. In: Indische Letteren 2, nr. 1 (maart 1987), p. 25-30.
16
H.J. Merlijn, Bontorio, de laatste generaal (Amsterdam 1947), p. 189.
17
Greetje Heemskerk, ‘Balans van beleid. H.J. Friedericy (1900-1962)’. In: In Indie geweest (Amsterdam/Den Haag 1990), p. 50-83.
18
Brief aan Fred Batten, 3 april 1947. Coll. lm.
19
ara, Tweede Afdeling, Archief Ministerie van Koloniën.
20
H.W. van der Doel, Het rijk van Insulinde (Amsterdam 1996), p. 299.
21
Zie ook: Greetje Heemskerk en Paul Voogt, ‘Pas op, wegherstelling’. [In de sporen van Friedericy op Zuid-Celebes] In: de Volkskrant, 3 november 1990.
22
H.J. Friedericy, Verzameld werk (Amsterdam 1984), p. 233.