Over dit hoofdstuk/artikel

Bert Boelaars

over Gerard Reve


1
Typering van Reve in brief van 2 april 1974, in Brieven aan Josine M.
2
Bedoeld is de bundel Het zingend hart. Uit een ongepubliceerde brief van 8 oktober 1973 aan Rob Touber, bron: collectie Openbare Bibliotheek Amsterdam.
3
Gerard Reve, Ik had hem lief, brief van 13 februari 1974.
4
Idem, brief van 14 februari 1974.
5
Ongepubliceerde brief van 22 oktober 1973.
6
Ongepubliceerde brief van dinsdag 5 maart 1974, geschreven te midden van de uitputtende opnamedagen: ‘Ik hoop dat ik wederom enig vermogen heb, zaterdag, zodat ik mijn tegennatuurlijke manlijke wil met je kan doen.’
7
Ongepubliceerde brief van 6 mei 1974.
8
Brief van 13 januari 1975, verzonden uit Frankrijk.
9
Nop Maas, Gerard Reve, kroniek van een schuldig leven, deel 2, p. 737.
10
Bert Boelaars, Koninklijke jaren – de Weerter periode van Gerard Reve, p. 114.
11
Hoewel het programma was uitgezonden door de nos zouden dertig leden van de Katholieke Radio Omroep (kro) naar aanleiding van de uitzending hun lidmaatschap hebben opgezegd, aldus Reve in een brief van 25 juni 1974, opgenomen in Brieven aan Simon C.
12
Ongepubliceerde brief van 30 mei 1974.
13
Ongepubliceerde brief van 8 juli 1974.
14
Ongepubliceerde brief van 4 augustus 1974.
15
De vpro kwam enkele van de ruwe tapes op het spoor en zond ze uit in 2005, terug te luisteren op de website http://boeken.vpro.nl/dossiers/22972978. Er zijn aanwijzigen dat Reve in een van de afleveringen Jan Wolkers’ nieuwe boek De walgvogel wilde bespreken. De hilarische tekst van deze recensie is in 2004 als roofdruk gepubliceerd door Van Vos Los Pers te Kevelaar, onder de titel Het braakboek van de eeuw!
16
Brief van 4 maart 1975, in Brieven aan mijn lijfarts.
17
Groothuyse stond bekend om het gemak waarmee hij op verzoek opwekkende of juist kalmerende medicijnen voorschreef. Ook Reve maakte daar dankbaar gebruik van.
18
Zowel Grafrede als In memoriam staat in Schoon schip, resp. p. 243 en 251.
19
Op 28 september 1975, om kwart voor elf, op Nederland 2.
20
In 2005 zond de vpro een tv-documentaire uit ter nagedachtenis aan Rob Touber die eigenlijk Robert Jacobus Noordervliet heette en een zwager was van schrijfster Nelleke Noordervliet.
21
Voor de promotie van dit in november 1975 verschenen boek wilde Reve aanvankelijk met het omslag van De circusjongen bedrukte T-shirts laten uitdelen bij uitgaande middelbare scholen: ‘Mia van ’t Hof, van de N.O.S., telefoon ***, weet wie die levert’, schreef Reve in een brief aan Bert de Groot op 2 september 1975. Bron: Moedig voorwaarts, p. 66.
22
De brief is later opgenomen in Brieven van een aardappeleter.
23
Typering van Reve in brief aan Geert van Oorschot, 27 juni 1986, opgenomen in hun Briefwisseling 1951-1987.