Over dit hoofdstuk/artikel

auteurs


1
Brief van Willem Kloos aan Willem Witsen, 6 april 1889. De voor dit artikel geraadpleegde brieven van en aan Witsen zijn gepubliceerd in Willem Witsen, Volledige briefwisseling, www.dbnl.org/tekst/wits009brie01_01 (oktober 2014).
2
Zie brief van Willem Witsen aan Elizabeth Witsenvan Vloten, 13 november 1896.
3
Lodewijk van Deyssel, Verzamelde opstellen, Amsterdam 1894, p. 14.
4
Brieven van Willem Witsen aan Albert Verwey, 16 en 21 november 1887.
5
Brief van Willem Witsen aan Jacobus van Looy, tussen 10 en 14 september 1885.
6
Zie Jenny Reynaerts, ?Beheerste bewogenheid. Het leven van Willem Witsen (1860-1923)?, in [Irene M. de Groot, J.F. Heijbroek en anderen (red.)], Willem Witsen 1860-1923. Schilderijen, tekeningen, prenten, foto’s, Bussum [2003], p. 10-69.
7
Brieven van J.J. Witsen aan Willem Witsen, 6 mei 1886 en 24 augustus 1890.
8
Brief van Arnold Ising jr. aan Willem Witsen, 7 mei 1896.
9
Brief van Hein Boeken aan Willem Witsen, 12 januari 1897.
10
Brief van Jan Hofker aan Willem Witsen, ongeveer 24 augustus 1896.
11
Brieven van Albert Verwey aan Jan Veth, 2 en 5 oktober 1886; Albert Verwey, Briefwisseling 1 juli 1885 tot 15 december 1888 (ed. Margaretha H. Schenkeveld en Rein van der Wiel), Amsterdam 1995, p. 230.
12
Brief van Willem Witsen aan Henri Samson, 23 april 1892.
13
Brieven van Frank van Vloten aan Willem Witsen, 18 en 28 december 1892; zie Bart Slijper, In dit gevreesd gemis. Het leven van Willem Kloos, Amsterdam 2012, p. 233.
14
Brief van Willem Witsen aan Elizabeth Witsen-van Vloten, 21 december 1892.
15
Brief van Willem Kloos aan Willem Witsen, 19 maart 1893.
16
Zie Bart Slijper, In dit gevreesd gemis. Het leven van Willem Kloos, Amsterdam 2012, p. 237-239.