Over dit hoofdstuk/artikel

auteurs


illustratoren


1
Wij zijn Ana en Elisabeth van Leeuwen bijzonder erkentelijk voor hun motiverende betrokkenheid bij het onderzoek naar de nalatenschap van hun vader. Onze dank gaat tevens uit naar het Avila Hotel en de S.A.L. ?Mongui? Maduro bibliotheek (beide Willemstad, Cura?ao), en, in Nederland, het Letterkundig Museum (Den Haag) en het Letterenfonds (Amsterdam) voor de steun die wij ontvingen.
2
Elis Juliana, Cura?ao, geboren 1927, een van de belangrijkste Papiamentstalige auteurs. Van Leeuwen verwijst naar het gedicht dat verscheen in de bundel Flor di datu (Willemstad 1956). Het werd een uitzonderlijk populair gedicht op de Benedenwindse eilanden, met name omdat het ritme het waggelen van een eend bij het zoeken naar voedsel feilloos imiteert. Voor een vertaling zie A.G. Broek, S.M. Joubert en L. Berry-Haseth (red.), De kleur van mijn eiland; anthologie (Leiden 2006). Van recentere datum is de vertaling in Elis Juliana, H? Patu / Waggeleend; Twintig-en-??n gedichten (gekozen en vertaald door F. de Haas, Haarlem 2011).
3
Van Leeuwen verwijst naar de substanti?le staatkundige veranderingen die plaatsvonden. Sinds 1954 hadden de Nederlands-Caribische eilanden – onder de naam Nederlandse Antillen – de status van zelfstandig land binnen het Koninkrijk der Nederlanden verkregen. Dit is een langdurig proces van dekolonisatie gebleken, dat tot op de dag van vandaag duurt.
4
Oorspronkelijk in: Amigoe di Cura?ao (speciale editie Boekenweek), 29 mei 1960.
5
Oorspronkelijk in: Beurs- en Nieuwsberichten, 6 september 1965.
6
Fragment uit het niet-gepubliceerde typoscript dat de titel ?30 mei? heeft, met handgeschreven correcties en aanvullingen, 25 genummerde vellen, hieruit p. 7-11.
7
Oorspronkelijk in: Boeli van Leeuwen, Tempels in woestijnen. [Willemstad, Cura?ao]: [uitgave in eigen beheer; gedrukt bij Imprenta Bol?var], 1947. p. 2 [= 5].
8
Idem, p. 4 [= 9].