Over dit hoofdstuk/artikel

Rob van Altena

over Ernst van Altena


+
rob van altena (1931), oudere broer van Ernst van Altena, was onder meer leraar Frans en vertaler.
1
de Volkskrant, 19 juni 1999.
2
Ben Haveman, Neuriënd naar het einde. Portretten op leven en dood (Amsterdam 2007), p. 259.
3
D.J. van de Pol, zie noot 45.
4
Rotterdams Nieuwsblad, 27 november 1981.
5
de Volkskrant, 7 juni 1991.
6
De Poëziekrant, nr. 5, 1995.
7
Het Binnenhof, 2 december 1989.
8
Provinciale Zeeuwse Courant, 17 november 1973.
9
de Volkskrant van 11 december 1998.
10
Nestor, maart 1995.
11
Het Parool, 11 december 1998.
12
Het Vaderland, 4 oktober 1958.
13
De Poëziekrant, nr. 5, 1995.
14
Archiefnr. 1057, inv. nr. 132.
15
De Poëziekrant, nr. 5, 1995.
16
de Volkskrant, 7 juni 1991; Haarlems Dagblad, 27 maart 1982.
17
Ben Haveman, Neuriënd naar het einde, p. 261.
18
Het Parool, 11 december 1998.
19
Uitnodiging aan vrienden en bekenden voor zijn 65ste verjaardag.
20
Guus Luijters in het Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 2000-2001.
21
Haarlems Dagblad, 24 juni 1985.
22
Rotterdams Dagblad, 12 december 1998.
23
Het Parool, 11 december 1998.
24
Voorwoord door Ernst van Altena in zijn verzameluitgave Van Apollinaire tot Wedekind, dertig jaar poëzie vertalen (Bussum 1981).
25
De Standaard, 17 mei 1965.
26
De Groene Amsterdammer, 28 juni 1995.
27
Schriftelijke mededeling van het Nederlands Jazz Archief, 10 januari 2005.
28
Studio, 11 oktober 1970.
29
Elseviers Weekblad, 10 juli 1965.
30
Algemeen Dagblad, 27 januari 1965.
31
De Standaard, 6 maart 1984.
32
Noordhollands Dagblad, 11 december 1998; Gelders Dagblad en Haagsche Courant, 19 juni 1999; de Volkskrant, 7 juni 1991; Ben Haveman, Neuriënd tot het einde, p. 261.
33
De Poëziekrant, nr. 5, 1995.
34
Van taal tot taal, december 1994.
35
De Groene Amsterdammer, 28 juni 1995.
36
Nestor, maart 1995; De Telegraaf, 11 april 1964; Leeuwarder Courant, 1 mei 1976.
37
Mondeling tegen J.C. van Schaik, na een bijeenkomst van dragers van een Franse onderscheiding.
38
De Poëziekrant, nr. 5, 1995.
39
Ben Haveman, Neuriënd tot het einde, p. 262.
40
O.a. in De Standaard, 17 mei 1965.
41
Nestor, juni 1995.
42
2 oktober 1982.
43
De Gelderlander, 12 december 1998. ‘Ik heb ze allemaal gekend: Brassens, Gréco, Prévert’, in: Haagsche Courant, 19 juni 1999.
44
Mondelinge mededeling Mieke Barten, 25 mei 2005.
45
Laatste zin van een interview door D.J. van de Pol in Vrij Nederland van 29 maart 1969. Achteraf heeft Ernst de journalist nog gebeld met het verzoek die zin te schrappen, maar deze weigerde dat.
46
Algemeen Dagblad, 27 januari 1965; De Gelderlander, 12 december 1998.
47
Ernst van Altena, Als je erdoor bent is het water heerlijk, een cyclus gedichten (Amsterdam 1970).
48
Haagsche Courant, 9 januari 1999.
49
De Poëziekrant, nr 5, 1995.
50
Elseviers Weekblad, 10 juli 1965.
51
Mondelinge mededelingen Jetty Paerl, 2 november 2002.
52
Ernst van Altena, Van Apollinaire tot Wedekind, p. 158.
53
De Poëziekrant, nr. 5, 1995.
54
Ernst van Altena in Jacques Brel, Mijn vlakke land/Le plat pays (Amsterdam 2005), p. 11.
55
Idem, p. 10.
56
Ben Haveman, Neuriënd naar het einde, p. 263.
57
Het Parool, 11 december 1998.
58
NRC Handelsblad, 29 juli 1994.
59
NRC Handelsblad, 2005.
60
Ben Haveman, Neuriënd naar het einde, p. 263.
61
Mohammed El-Fers, Jacques Brel (Amsterdam 1991).
62
De Poëziekrant, nr. 5,1995.
63
Inleiding bij de opening van het Schrijvershuis op 12 november 1975.
64
De Gooi-en Eemlander, 11 april 1991; Provinciale Zeeuwse Courant, 12 april 1991.
65
de Volkskrant, 7 juni 1991.
66
De Poëziekrant, nr. 5, 1995.
67
Provinciale Zeeuwse Courant, 6 oktober 1995.
68
Lange recensie door Paul Beers van Ernsts vertaling van De kunst van de roman door Milan Kundera in de Volkskrant, 24 december 1987.
69
Nestor, maart 1995.
70
Noordhollands Dagblad, 11 december 1998.