Over dit hoofdstuk/artikel

Gé Vaartjes

over Top Naeff

over Mari Bosland


+
Gé Vaartjes (1954) is neerlandicus. Over Top Naeff en Mari Bosland schreef hij eerder Niemand ontkomt zijn noodlot (1992). Hij is redacteur van het Biografie Bulletin en de Couperus Cahiers, en werkt aan een biografie van Herman de Man.
1
Menno ter Braak, ‘Een uitstekende bundel’ [Top Naeffs Juffrouw Stolk en andere verhalen (1936)] In: Het Vaderland, 26 november 1936.
2
De brieven van Top Naeff aan Mari Bosland zijn in het bezit van Mari’s oudste broer, drs H.M. Bosland te Velp. Mati’s brieven aan Top Naeff zijn helaas niet bewaard gebleven.
3
J. Hensen-Roodfeld in een brief aan Gé Vaartjes, 23 september 1990.
4
Johan Schmitz (1909-1991), acteur.
5
R. Hensen in een brief aan Gé Vaartjes, 19 juni 1990.
6
Cor van der Lugt Melsert (1882-1969), toneelspeler en -leider.
7
Briefgedateerd 13 december 1943.
8
Charlotte Köhler (1892-1977), actrice en voordrachts-kunstenares.
9
Yvette Guilbert (1865-1944), cabaretpionierster.
10
Manfred Kyber (1880-1933), Duits schrijver van kinderboeken. Unter Tieren verscheen in 1912.
11
Kitty de Josselin de Jong (1903-1991), schrijfster en dichteres.
12
Brief gedateerd 23 februari 1944.
13
Leonid Nikolajevitsj Andréjev (1871-1919), Russisch proza- en toneelschrijver.
14
Siegfried van Praag (1888-1958), vertaler. Niet te verwarren met de roman- en verhalenschrijver Siegfried E. van Praag.
15
In een brief van 23 februari 1944.
16
De brieven van Top Naeff aan Kitty de Josselin de Jong zijn in het bezit van Gé Vaartjes te Boskoop.
17
Alexander Moïssi (1880-1935), Oostenrijks acteur en voordrachtskunstenaar.
18
In een brief gedateerd 26 april 1944.
19
Deze correspondentie is in het bezit van Mari’s broer, drs H.M. Bosland te Velp.
20
Friedrich Christian Christiansen (1879-1972), Duits generaal. Hij was tijdens de oorlogsjaren bevelhebber der Duirse Weermacht in Nederland.
21
Hanns Albin Rauter (1895-1949). Oostenrijks nationaal-socialist en ss-leider. De ss en het gehele Duitse politieapparaat ressorteerden onder hem. Hij droeg de belangrijkste verantwoordelijkheid voor het politie-bewind.
22
‘De moeders’ is opgenomen in Top Naeffs Klein Witboek; Verzen 1940-1945. ‘s-Gravenhage, 1947, p. 40-41.
23
Deze brief is gericht aan een vriendin van Kitty de Josselin de Jong, Tonny Lunsingh Meijer (1906-1987), en is gedateerd 20 oktober 1944.
24
Brief aan Huib Bosland, gedateerd 3 februari 1947.
25
Brief gedateerd 17 april 1951.
26
J. van Bork schreef op 11 november 1951 een uitvoerige brief aan de familie Bosland over zijn contact met Mari en diens laatste periode.
27
Zo was het ongeveer verscheen in 1950 en beleefde in korte tijd twee drukken. Een derde druk, met een nawoord en aantekeningen van Gé Vaartjes, verscheen in 1988, met de toegevoegde ondertitel: Contouren van een schrijfstersleven. Uit deze editie is hier geciteerd (p. 93).