Parelduiker-artikelen op DBNL

Informatie voor rechthebbenden over toestemming voor beschikbaarstelling

De Digitale Bibliotheek der Nederlandse Letteren bevat honderden gedigitaliseerde literaire publicaties. Daaronder zijn ook langer geleden verschenen afleveringen van literaire tijdschriften. De redactie van De Parelduiker heeft besloten hieraan mee te werken, omdat de literatuurgeschiedenis en het voortgaand onderzoek daarnaar ermee gediend zijn. Dat past bij ons tijdschrift. Afleveringen die minimaal vijf jaar geleden verschenen zijn, worden daarom in de DBNL opgenomen. 

Hiervoor is echter ook instemming van de rechthebbenden (de auteurs of hun erfgenamen) vereist. Het individueel benaderen van alle rechthebbenden met betrekking tot alle publicaties in De Parelduiker is voor ons evenwel een te omvangrijk en arbeidsintensief karwei. Wij hebben daarom besloten tot medewerking aan de DBNL als tijdschrift, en rechthebbenden van artikelen in ons tijdschrift de mogelijkheid te bieden zich hieraan te onttrekken.

In concreto: wij blijven alle Parelduiker-afleveringen van vijf jaar of langer geleden beschikbaar stellen in de DBNL, tenzij een rechthebbende bezwaar heeft tegen beschikbaarstelling van zijn of haar artikel(en) in een of meer afleveringen. 

Geld dit voor jou, dan kan je ons je bezwaar direct en zonder opgave van reden laten weten, schriftelijk, per e-mail of telefonisch. Je bijdragen worden dan niet langer opgenomen in de DBNL. (De DBNL zelf vermeldt op de openblijvende pagina dat er geen toestemming voor opname is verkregen van de rechthebbende.) Van rechthebbenden die geen bezwaar aantekenen nemen wij aan dat zij akkoord zijn met opname in de DBNL. Ben je zonder meer akkoord, dan hoef je verder dus ook niets te ondernemen of te laten horen. Mocht je later alsnog wel of niet willen meewerken aan opname in de DBNL, dan kan je ons dat te allen tijde laten weten.

We hopen een en ander op deze manier duidelijk te hebben omschreven. Voor alle vragen omtrent het bovenstaande kan je uiteraard contact met ons opnemen.