De Parelduikerreeks

In deze rijk geïllustreerde reeks verschijnen unieke literair-historische en biografische documenten. Deze uitgaven hebben dezelfde invalshoek als het tijdschrift De Parelduiker. Abonnees ontvangen korting.

Gretha Donker, J.C. Bloem, meester-dichter
Bloems juridische carrière verliep bepaald niet vlekkeloos, zeker nadat hij in 1920 wegens handtastelijkheden terecht had gestaan. Uitverkocht.

F. Bordewijk, Nagelaten documenten
Bordewijk van een nieuwe, meer persoonlijke kant: gereserveerd en afgewogen, maar ook geestig, gevoelig en hartelijk. Uitverkocht.

José Buschman, Een dandy in de Oriënt. Louis Couperus in Afrika
Couperus’ reisverslagen uit Algerije en Tunesië ademen de geuren en kleuren van een oriëntalistische aquarel van Delacroix. Maar hoe keek Couperus aan tegen de Franse overheersing, de islam en de armoede? De schrijfster trekt verrassende conclusies over het schrijverschap van Couperus. Uitverkocht.

Igor Cornelissen, Wie was Hans Boslowits? Gerard Reves debuut ontrafeld
Wie stond model voor de hoofdpersoon van De ondergang van de familie Boslowits, Gerard Reves feitelijke debuut en volgens velen een hoogtepunt in de Nederlandse naoorlogse literatuur? Igor Cornelissen ontdekte wie er schuilgingen achter de personages uit deze aangrijpende novelle, die het lot van een Amsterdams joods gezin in bezettingstijd pijnlijk sober en onbevangen beschrijft. 
Deze speurtocht roept een heel leven van vooroorlogse solidariteit, communisme en armoede op. Het levenseinde van Hans Boslowits, zowel in de novelle als in het echt, knijpt je de keel dicht. Uitverkocht.

Judith Herzberg en Chr. J. van Geel, Brieven 1962-1974. Bezorgd door Marsha Keja
Vanaf het verschijnen van Judith Herzbergs debuut Zeepost tot het vroege overlijden van Chris van Geel, schreven de bevriende dichters elkaar vele brieven. Zij geven een mooi beeld van het ontstaan van hun poëzie en van hun bijzondere vriendschap – waarin ze elkaar onomwonden hun oordeel gaven –, maar ook van hun dagelijks leven en hun omgang met gemeenschappelijke vrienden als Aad Nuis en Jan Emmens. Uit de brieven spreekt hun gevoel voor taal, hun humor en hun observerende, eigenzinnige blik. Bij de brieven zijn vele gedichten gevoegd.
– ‘Ik vind geloof ik, brieven die iemand bijna niet stuurde, de leukste om te krijgen. Misschien doe je het nog eens.’ Herzberg aan Van Geel, 21 maart 1966
– ‘Het zijn serieuze brieven, met een hoog soortelijk gewicht: vol citaten, toespelingen, woordspelingen, kunstige formuleringen en verrassende beeldspraak. Mét tekeningetjes. Prachtige brieven dus.’ – Guus Middag in NRC Handelsblad