Over dit hoofdstuk/artikel

Wieneke ’t Hoen

over Willem Elsschot


+
Wieneke ’t Hoen (1967) is neerlandicus. Ze studeerde af op de gedichten van Willem Elsschot en deed onderzoek voor de nieuwe editie van het Volledig werk. Vorig jaar stelde ze de fototentoonstelling en het gelijknamige boekje Van De Ridder tot Elsschot samen. In diverse tijdschriften publiceerde ze artikelen over Elsschor. Met Vic van de Reijt bezorgde ze de briefwisseling Elsschot-Villetius, Elsschot leest voor (1999).
1
Uitgeverij P.N. van Kampen te Amsterdam werd in 1841 gesticht door P.N. van Kampen (1818-1888). In 1873 kwam zoon N.G. van Kampen (1849-1915) inde zaak en werd de bedrijfsnaam veranderd in P.N. van Kampen & Zoon. Begin 1907 volgden N.G. van Kampens beide zoons: H.C.A. van Kampen (1881-1946) en Jan Wijnand van Kampen (1883-1968). H.C.A. van Kampen trok zich in 1927 echter terug. December 1931 werd het bedrijf een Naamloze Vennootschap. J.W. van Kampen haalde zijn zoon Bob van Kampen (1908-1977) in het bedrijf. Hij werd in 1935 mededirecteur.
2
In de uitgave van 1944 heeft Van Kampen nog geprobeerd de zin te herstellen, maar het werd toen ten onrechte ‘de verhongerde Duitsche wolf’. In latere drukken werd ‘Duitsche’ niet toegevoegd. Dat geldt ook voor de geschrapte zin met het woord ‘mof’.
3
Elsschot overwoog ook nog een uitgave in de Kunstsnoeckjes-reeks van Snoeck-Ducaju, waar grote oplagen van werden gedrukt. Die kwam er echter nier.
4
Bij deze brief van 19.1.1946 voegde Elsschot het conceptcontract, dat niet werd aangetroffen. Niet P.N. van Kampen, zoals Elsschot schreef, maar J.W. van Kampen was directeur van P.N. van Kampen & Zoon. Villa des Roses was in december 1945 verschenen, vierde [= vijfde] druk.
5
Van eind maart tot half juni 1945 was de uitgeverij zelfs gesloten geweest wegens gebrek aan voorraad en personeel. Een herdruk van Lijmen verscheen in augustus 1946. Uit nood nam Van Kampen van Querido, Inc. de voorraad Tsjip over en van Manteau Tsjip, Kaas en Villa des Roses.
6
Zie voor zijn eerdere belastingenperikelen Brieven, p. 687-717.
7
Elsschots brief is gedateerd 2.11.1948, brief 816 in Brieven van 5.11.1948 is Van Kampens antwoord.
8
Gedateerd 25.2.1949. Van Kampens brief van 10.11. 1948 was de afrekening van de honoraria over 1947 (bijlage bij brief 817 in Brieven). In Van Kampens brief van 16.2.1949 onderstreepte Elsschot het bedrag van f. 1741,39 en schreef in de kantlijn ‘ontvangen’.