Over dit hoofdstuk/artikel

Wieneke ’t Hoen

over Willem Elsschot

over August Borms


1
Johan Anthierens, Willem Elsschot, het Ridderspoor. Leuven 1992, p. 83-97.
2
Ida De Ridder, Willem Elsschot, mijn vader. Amsterdam 1994, p. 134. Zie ook Marc Reynebeau, ‘Het is mij van het hart’. In: Knack 22 (24 juni 1992) 25, p. 112-113.
3
Jeroen Brouwers, ‘Het Vlaamse vlakgom’. In: De Groene Amsterdammer 120 (3 april 1996) 14, p. 20-21. Ook te lezen op www.groene.nl/1996/14/jb_borms.html.
4
Gaston Durnez, ‘Willem Elsschot. Het zat hem vreselijk dwars dat ze een oude kreupele vent doodschoten’. In: Vlaamse schrijvers. Vijfentwintig portretten. Antwerpen / Amsterdam 1982, p. 15-21. In iets andere vorm eerder gepubliceerd in De Standaard (28 december 1981).
5
Geciteerd uit E. de V., ‘Rommelpot’. In: ’t Pallieterke 20 (29 oktober 1964) 44, onderdeel van een zesdelige serie artikelen over Rommelpot.
6
Vrijwel alle versies van ‘(Aan) Borms’ werden opgenomen in Brieven, p. 642-672. De eerste versies zijn alle ondertekend met ‘Willy’. Inmiddels zijn nog twee versies van het gedicht gevonden. De ene, hier geciteerde versie telt vijf getypte plus drie in handschrift toegevoegde strofen, ondertekend met ‘Willy’, zonder datum. Regel 4 in deze versie luidt ‘die in dit Vaderland zijn brood in schaamte eet’, overeenkomstig de versie in Rommelpot. Ook andere Varianten (bijv. ‘Door’ in regel 5, later ‘Voor’ en in regel 19 ‘Weet nu dan uw stem’, later verbeterd in ‘Weet nu dan dat uw stem’.) komen overeen met de tekst in Rommelpot, reden dus om aan te nemen dat het getypte deel van het handschrift de bron was voor Rommelpot. Elsschot zal een doorslag bewaard hebben. Later heeft hij op deze doorslag ‘in dit Vaderland’ veranderd in ‘nu, in dit ons Land,’ en drie strofen toegevoegd. Het getypte deel van dit handschrift komt dus vóór de versie zoals afgebeeld op p. 644 van Brieven. Het andere teruggevonden handschrift telt alle tien strofen plus de bijbelmotto’s, is geheel getypt en gedateerd 25 april 1947.
7
Ida De Ridder, Willem Elsschot, mijn vader. Amsterdam 1994, p. 134.
8
E. de V., ‘Martha Dolfyn en “Rommelpot”.’ In: ’t Pallieterke 35 (19 april 1979) 16, p. 8.
9
Informane ontleend aan verschillende lemma’s van de Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging. Tielt 1998.
10
Brief van Frans Buyens aan Vic van de Reijt, 23.3.1991, Brieven, p. 645.
11
Doorslag aangetroffen in privé-collectie; een andete doorslag werd in het archief van Jan Villerius aangetroffen. De jongedame over wie Elsschot spreekt, zal Martha Dolfyn of Anna Vets geweest zijn; zij stonden bezoekers te woord.
12
Een afschrift van deze brief werd in het archief van Jan C. Villerius aangetroffen door Marco Daane, die het mij ter inzage gaf, waarvoor hartelijk dank.
13
Brief aan Hubert Lampo, 17.3.1947, gepubliceerd in De Parelduiker 2 (1997) 1, p. 32.
14
Jos Borré, ‘Gerard Walschaps “Aan Borms”.’ In: De Vlaamse Gids 81 (1997) 1, p. 2-8. Zie ook Gerard Walschap, Brieven 1921-1950. Amsterdam 1998, p. 1055-1061, met daarin opgenomen het commentaar van Marnix Gijsen op Walschaps stuk en de persoon Borms, alsmede Walschaps antwoord aan het nvt, 30.3.1947, p. 1160-1161.
15
Marc Somers, ‘Het Bormsgedicht van Willem Elsschot en het Nieuw Vlaams Tijdschrift’. In: Vlaanderen 45 (1996) 263, 268-273.
16
Zie voor de verschillende versies en adressanten Brieven, p. 642-672 en Lieven Vandelanotte, Voor ’t eten van uw drek. Conceptie en receptie van Elsschots Bormsgedicht, Scriptie gemaakt bij Hugo Brems, december 1997.
17
Jozef Muls aan Willem Elsschot, 18.7.1947; afschrift aangetroffen in het archief Villerius.
18
L.P. Boon aan Willem Elsschot, 24.3.1947, Brieven, p. 662-666.
19
Elsschot aan Andries Kaas, 26.6.1947, Brieven, p. 678-680.
20
De Voorpost 1 (29 april 1949) 2, p. 7. Het vlugschrift waarover gesproken wordt, staat afgebeeld op p. 665 van Brieven; de tekst is inderdaad vrijwel gelijk aan die in De Voorpost. Een van de betrokken personen bij de oprichting van de Volksunie en De Voorpost was R. Panon, tevens uitgever van Rommelpot. Hij had die functie overgenomen van Martha Dolfyn, die zich na het proces tegen het blad in 1948 had teruggetrokken. Dat de redactie op de hoogte was van de weigering van het nvt wijst erop dat dit in bepaalde kringen een bekend gegeven was (zie ook ’t Pallieterke van 24 maart 1949).
21
Elsschot aan Lode Craeybeckx, 16 mei 1949. In het archief van Jan Villerius werd door Marco Daane een afschrift, met Varianten ten opzichte van de verstuurde brief, gevonden; Leen Van Dijck vond een kopie van de verstuurde brief (hier geciteerd) in het amvc. Zie Leen Van Dijck, ‘De Voorpost, een nieuwe episode in het Elsschot-Bormsverhaal’. In: zl 1 (2001) 1, p. 40-57.
22
Brieven, p. 665.
23
Afschriften van beide brieven aangetroffen in het archief Villerius.