1
Zie Sandra van Voorst, ?En dat Duitse boek? Het internationale fonds van Uitgeverij G.A. van Oorschot 1945-1987?, in ZL 4 (2005) 2, p. 168-189.
2
Alle vijfbrieven komen uit de door de auteurs samengestelde selectie Meine Heimat bin ich selbst (Dumont, Keulen 2010). E?n, de brief aan Jan Greshoff, wordt hier voor het eerst in de oorspronkelijke, Nederlandse versie gepubliceerd. De originele brieven bevinden zich in de collectie Albert Vigoleis Thelen in het Letterkundig Museum in Den Haag.
3
Op de website www.mennoterbraak.nl zijn 16 brieven van Thelen aan Ter Braak en 35 brieven van Ter Braak aan Thelen te lezen.
1
Het telegram ?lig op sterven, zwingli? (zie de ?Proloog? van Het Eiland) was de aanstoot tot Thelens ?lotgevallen op het eiland?. Zie de inleiding. Beatrices broer heette in werkelijkheid Peter Herbert Zwingli Bruckner (1907-1944). Hij stierf in Santa F? de Bogot? aan de ziekte van Charcot.
2
Albert Theophil Bruckner (1904-1985), broer van Beatrice, paleograaf, professor in de geschiedenis der Middeleeuwen in Bazel.
3
Beatrices moeder Anna Maria Bruckner (geb. 1877) stierf op 18 augustus 1931 in Bazel, kort voor haar vierenvijftigste verjaardag.
4
Grabock of Grabok – roman die Van Vriesland nooit realiseerde.
5
In Constant van Wessems bloemlezing Twintig Noorden Zuid-Nederlandsche verhalen (1930) verscheen een fragment uit het eerste hoofdstuk: ?Eerste opvlucht en terugval? (p. 222-234).
6
Thelen was in april of mei 1931 naar Amsterdam verhuisd.
7
Het ?positieve bericht? luidt dat de heer Everard Bouws, die over vele contacten met uitgeverijen in Duitsland beschikt, zich voor Van Vriesland wil inzetten.
8
Deze nb -toevoeging in handschrift. ?anbellen? is een woordgrapje van Thelen. Het Duitse ?bellen? betekent: blaffen.
9
In de originele brief ?Irrungen und Wirrungen?, een verwijzing naar Irrungen, Wirrungen van Theodor Fontane. De Nederlandse vertaling heet Dolingen, dwalingen.
10
Appartement in de Calle de Solidad (Straat der eenzaamheid), waar Thelen en Beatrice met Zwingli en zijn minnares samenwoonden totdat ze ruzie kregen.
11
Baljaren = ravotten en verwijst tegelijk naar de naam van de eilandengroep waartoe Mallorca behoort: de Balearen.
12
Een filmproject waarover Thelen in Het Eiland spreekt. Volgens Thelens verklaring werkte Van Vriesland aan een draaiboek voor zijn toenmalige geliefde, een niet ge?dentificeerde Duitse toneelspeelster. Thelen beschrijft hoe het project ten slotte mislukt door het faillissement van de filmmaatschappij.
13
Maria del Pilar Sanchez. Don Pedro is Zwingli. Deze brief toont in menig opzicht aan hoe nauw Thelen zich in Het Eiland aan het werkelijke gebeuren heeft gehouden.
14
Dit meisje verschijnt als Julietta in Het Eiland.
15
Pension Catalana in de Calle Apuntadores. Dit is het pension Del Conde in Het Eiland. Vgl. de brief van 9 oktober 1931.
16
Zie hiervoor noot 3.
17
In het tijdschrift Die Literatur verschenen vanaf 1931 drie ?Nederlandse brieven? over Nederlandse literatuur van de hand van Thelen.
18
Thelen schreef onder het pseudoniem Leopold Fabrizius tussen 1934 en 1940 literatuurrecensies voor Het Vaderland (zie de inleiding). Zie daartoe ook: Albert Vigoleis Thelen, Die Literatur in der Fremde. Uit het Nederlands vertaald en geredigeerd door Erhard Louven (1996).
19
Van de Moezel met op het etiket een wijnboer die een stelende jongen een pak slaag op zijn blote billen geeft. Daarom: Nackt-arsch.
20
Het is niet duidelijk om welke recensie het hierbij gaat. De eerstvolgende gepubliceerde bespreking van Fabrizius is volgens deze brief Alfred D?blins roman Pardon wird nicht gegeben die bij uitgeverij Querido verscheen.
21
Harry Graf Kessler (1868-1937) was een Duitse diplomaat, kunstverzamelaar, mecenas, essayist en publicist. Zijn boek Gesichter und Zeiten verscheen in 1935 bij uitgeverij S. Fischer in Berlijn. Thelen was op Mallorca werkzaam als Kesslers secretaris. Zie Het Eiland, hoofdstuk 25.
22
Kessler heeft moeite gedaan om het verschijnen van zijn boek in Duitsland niet in gevaar te brengen. In september 1935 werd het zonder opgaaf van redenen verboden – mogelijk werd Kessler door spionnen op Mallorca verraden en aangegeven, misschien was tevens een ongeautoriseerde nadruk in de emigrantenpers (Pariser Tageblatt) van een deel van de voorafdruk aanleiding tot het verbod. Desondanks mocht het literaire tijdschrift Neue Rundschau dat bij uitgeverij S. Fischer uitkwam fragmenten van het geplande volgende deel publiceren. Licentie-uitgaven verschenen bij Faber & Faber evenals bij Plon.
23
Anton Adriaan Mussert (1894-1946), oprichter en voorman van de nsb.
24
Mogelijkerwijs gaat het om de roman H?nengr?ber ohne H?nen, waarover Thelen in Het Eiland vertelt (o.a. in hoofdstuk 16).
25
Van 20 tot 25 mei 1935 vond het dertiende internationale pen -congres in Barcelona plaats. Het congres sloot af met een excursie naar Mallorca.
26
Deze getypte brief is in het Nederlands gesteld en wordt hier op de hoofdletters na – Thelen gebruikte alleen kleine letters – in de spelling van Vigoleis overgenomen.
27
Arthur van Rantwijk (1910-1993), redacteur van Groot Nederland, secretaris van Jan Greshoff.
28
Menno ter Braak en Edgar du Perron. Ter Braak pleegde zelfmoord. Een halve dag eerder stierf Du Perron aan een hartaanval.
29
Annie Paap was de vrouw van de Utrechtse muziekrecensent en componist Wouter Paap.
30
Marsmans jeugdvriend Arthur Lehning.
31
In de C?te d’Or, 80 km ten noordoosten van Bordeaux.
32
?ngelo C?sar.
33
Zuid-Afrika.
34
Om naar Zuid-Afrika te emigreren.
35
Een plaatsje 10 km ten oosten van Bordeaux.
36
In juli 1940 werd Vichy gedurende de Tweede Wereldoorlog de zetel van het Franse Vichy-regime onder generaal Henri Philippe P?tain.
37
In de Haute-Savoie, ten oosten van Gen?ve, waar Marsman met Thelen in 1939 aan de vertaling van Teixeira de Pascoaes had gewerkt.
38
Lees: weet.
39
G.H. ‘s-Gravesande, pseudoniem van G.H. Pannekoek, redacteur kunst van Het Vaderland.
40
Misschien Nini Brunt, de vrouw van typograaf Jan van Krimpen en de zus van Greshoffs vrouw Aty.
41
Ant was de vrouw van Ter Braak, Bep de echtgenote van Du Perron.
42
De Napoleon-biografie van Teixeira de Pascoaes. Thelen voltooide die vertaling, die in 1950 bij Meulenhoff uitkwam onder de titel Napoleon. Spiegel van de antichrist.
43
Denkelijk Jan Greshoff zelf.
44
In een brief van 2 maart 1940 (zie de website van mennoterbraak.nl).
45
Wat de verslechterde verstandhouding tussen Ter Braak en Marsman betreft: die ging terug op een kortstondige liefdesrelatie tussen Marsmans vrouw Rien en Ter Braaks Duitse vriend, de typograaf Helmut Salden in 1937. ?Rien war nun einmal so geil wie Schifferscheisse? als er een adonis in de buurt was, zou Thelen hebben gezegd (Jaap Goedegebuure, Zee berg rivier. Het leven van H. Marsman, 1999, p. 402, noot 126).