Over dit hoofdstuk/artikel

Stijn Vanclooster

over Willem Elsschot


+
Stijn Vanclooster (1974) studeerde Germaanse talen en Culturele Studies aan de Katholieke Universiteit Leuven. In opdracht van het Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie te Gent heeft hij onderzoek gedaan naar de geschiedenis van kunstenaarsbent De Kapel.
1
De Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging (Tielt, Lannoo, 1998, deel 2, p. 1603) vermeldt ook Maurits Basse, maar daarvan hebben wij geen verdere sporen aangetroffen.
2
Geciteerd in Ary Delen, ‘De Kapel. (Eenige herinneringen)’, in: Lode Baekelmans ter eere. Antwerpen, De Sikkel, 1946, p. 150.
3
Willem Elsschot, Brieven. Verzameld en toegelicht door Vic van de Reijt met medewerking van Lidewijde Paris. Amsterdam, Em. Querido’s Uitgeverij bv, 1993, p. 862.
4
Lode Baekelmans, Marieken van Nijmegen. Antwerpen, Janssens en Zonen, 1924, p. 131. Het betreft sterk geromantiseerd herinneringsproza over de Kapeltijd.
5
Zie noot 2, p. 147.
6
Lode Monteyne in zijn ‘Inleiding’ tot In den ouden spiegel. Keus uit de werken van Lode Baekelmans. Gent, Rombaut-Fecheyr, 1940, p. 20.
7
Zie noot 2, p. 148.
8
Zie noot 6, p. 21.
9
Gaston Durnez, ‘Kunstenaar, jij bent priester!’, in: Louis Vercammen [samenst.], Een vinger in de hemel. Jaarboek 2000 van het Felix Timmermansgenootschap. Lier, Uitgeverij Van In, 2000, p. 64. Het citaat betreft de voorrede uit Péladans L’art idéaliste et mystique, een ‘exhortation’ tot de kunstenaars. Het geschetste beeld van Péladan is aan het artikel van Durnez ontleend.
10
Gaston Durnez, o.c., p. 67.
11
Zie noot 2, p. 148.
12
Lode Baekelmans, ‘Getuigenis van vriendschap en grote waardering’, in: Renaat Veremans, Herinneringen aan Felix Timmermans. Antwerpen, Vink, 1950, p. 114. Geciteerd in: Gaston Durnez, Felix Timmermans. Een biografie. Tielt, Lannoo, 2000, p. 708. Volgens Baekelmans, o.c, vroeg Timmermans hem dat in een briefje, dat het Museum van de Vlaamse Letterkunde (nu Archief en Museum van het Vlaamse Cultuurleven, amvc) destijds bewaarde. Dit briefje is daar echter nu niet meer.
13
André Demedts, ‘Het tijdschrift “Alvoorder”’, in: De Periscoop, maart 1966.
14
Lode Baekelmans, Ontmoetingen. Leuven, Boekengilde De Clauwaert, 1951, p. 112.
15
Karel van den Oever, ‘Rond Lode Baekelmans’, in: Geestelijke peilingen. Roermond, J.J. Romein & Zonen, 1923, p. 147-148. Oorspronkelijk in Vlaamsche arbeid, jrg. 17(1922).
16
Idem, p. 148.
17
Jef Crick. ‘Karel van den Oever gevierd. Enkele beschouwingen’, in: Ons volk ontwaakt, jrg. 12, nr. 41, 10 oktober 1926.
18
De brief werd, samen met het gedicht ‘In de retenue’, gepubliceerd in: Willem Elsschot, Brieven. Verzameld en toegelicht door Vic van de Reijt met medewerking van Lidewijde Paris. Amsterdam, Em. Querido’s Uitgeverij bv, 1993. p.723-724