Over dit hoofdstuk/artikel

S.A.J. van Faassen

brief van F.J.H. Lousberg

brief van Menno ter Braak


27 oktober 1930


+
Sjoerd van Faassen (1949) is hoofd van de afdeling Collecties van het Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum. Hij publiceerde onder meer over S. Vestdijk en zijn Duitse uitgevers uit de periode 1937-1949, de vormingsjaren van Jan van Krimpen, en (met August Hans den Boef) over de vriendschap tussen Kurt Schwitters en Theo van Doesburg en de verhouding van laatstgenoemde tot Paul van Ostaijen en de Vlaamse avant-garde.
1
C. van Dijk, Alexandre A.M. Stols 1900-1973, uitgevertypograaf. Een documentatie, Zutphen 1992, p. 15, p. 23.
2
Anton van Duinkerken, Brabantse herinneringen, Utrecht/Antwerpen 31979, p. 241, p. 231.
3
Zie S.A.J. van Faassen, ‘De Gemeenschap, “De droom van Nolens” en de gevolgen’, sic 4 (1989) 1-2, p. 70-80.
4
Kortheidshalve verwijs ik naar G. Th. Rothuizen, Steen of stroom? Menno ter Braak en Anton van Duinkerken over het Christendom, Kampen 1969.