Over dit hoofdstuk/artikel

S.A.J. van Faassen


+
Sjoerd van Faassen (1949) is werkzaam bij het Letterkundig Museum. Hij is mede-auteur van het Schrijversprentenboek De Gemeenschap 1925-1941. In De Parelduiker schreef hij eerder over F.J.H. Lousberg.
1
Voor de voorgeschiedenis van de Spaanse Burgeroorlog verwijs ik kortheidshalve naar: Paul Preston, The coming of the Spanish Civil War. Reform, reaction and revolution in the Second Republic, 1931-1936, London2 1994; voor het verloop van de oorlog voorts naar Hugh Thomas, The Spanish Civil War, Harmondsworth3 1977; Revolution and war in Spain 1931-1939 (ed. Paul Preston), London 1984; en Michael Alpert, A new international history of the Spanish Civil War, Basingstoke 1994.
2
A.F. Manning, ‘De Heilige Stoel en de Spaanse burgeroorlog’, in Tijdschrift voor Geschiedenis 81 (1968), p. 479-491; en Peter C. Kent, ‘The Vatican and the Spanish Civil War’, in European History Quaterly 16 (1986) 4, p. 441-464.
3
Joan Hemels, De emancipatie van een dagblad. Geschiedenis van de Volkskrant, Baarn 1981, p. 158.
4
Zie Nic. Schrama, Dagblad De Tijd, 1845-1974, Nijmegen 1996, p. 289; en Mai Spijkers, De Spaanse burgeroorlog, zoals waargenomen door De Tijd, Amsterdam 1980 (ongepubl. doctoraalscriptie Historisch Seminarium van de Universiteit van Amsterdam).
5
Jaap Jan Flinterman, ‘De cpn en de solidariteitsbeweging met de Spaanse Republiek in Nederland (1936-1939)’, in Cahiers over de Geschiedenis van de cpn 10 (1985), p. 14.
6
Hendrik Henrichs, Johan Brouwer: zoeker, ziener en bezieler. Een biografie, Amsterdam 1989, p. 186-192 en p. 201.
7
Fons Borm, ‘De Katholiek-Democratische Partij in Nederland, 1933-1939’, in Jaarboek van het Katholiek Documentatie Centrum 13 (1983), p. 13-34; en Jan Bank, ‘Beheersing en beheersbaarheid van het katholieke volksdeel’, in De jaren dertig. Aspecten van crisis en werkloosheid (ed. P.W. Klein/G.J. Borger), Amsterdam 1979, p. 231.
8
Zie voor de geschiedenis van De Gemeenschap: Harry Scholten, Aspecten van het tijdschrift De Gemeenschap, Baarn 1978; en Th.A.P. Bijvoet [et al.], De Gemeenschap 1925-1941, s-Gtavenhage 1986.
9
Zie S.A.J. van Faassen, ‘De Gemeenschap, “De droom van Nolens”en de gevolgen’, in SIC 4 (1989) 1-2, pp. 70-80.
10
J. Bosmans, Romme. Biografie 1896-1946, Utrecht 1991, p. 215-216.
11
Paul Luykx, ‘De katholieken en het Comité van Waakzaamheid in 1936’, in Spiegel Historiael 16 (1981) 1, p. 43-50.
12
Zie voor verdere reacties op de Spaanse Burgeroorlog in de Nederlandse literatuut: H.L.M. Hermans, ‘Littekens van de Spaanse burgeroorlog in de Nederlandse literatuut’, in Literatuur 5 (1988) 1, p. 2-10.
13
Zie voor de invloed van Maritain en Mounier en hun houding ten opzichte van de Spaanse Burgeroorlog resp. Bernard Doering, Jacques Maritain and the French catholic intellectuals, Notre Dame-London 1983, m.n. p. 85-125; en John Hellman, Emmanuel Mounier and the new catholic left, 1930-1950, Toronto 1981. Zie voorts: Françoise Mayeur, L’Aube. Étude d’un journal d’opinion, Paris 1966; Michel Winock, Histoire politique de la revue ‘Esprit’, 1930-1950, Paris 1975; en Aline Coutrot, ‘Sept’. Un journal, un combat (mars 1934-août 1937), Paris 21982.
14
In maart 1937 zou Van Duinkerken in De Gemeenschap onder dezelfde titel in dichtvorm zijn standpunt nog eens samenvatten (zie afbeelding).