Over dit hoofdstuk/artikel

auteurs


landen


1
Jan Kakebeeke was tijdens zijn dienstplicht gestationeerd op Sumatra. Op 23 december 1947 kwam hij aan te Padang (West-Sumatra). In 1950 ging hij naar Batavia (Jakarta) voor de repatri?ring.
2
Hans Warren, Geheim Dagboek 1952-1953, p. 159. Geheim dagboek wordt verder afgekort tot GD. Naar de brieven van Hans Warren (HW) en Jan Kakebeeke (JK) verwijzen we met hun datering in de lopende tekst.
3
De literaire nalatenschap van Hans Warren bevindt zich sinds 2003 in de Zeeuwse Bibliotheek. Voor dit artikel is gebruikgemaakt van doos 28 (Jan Kakebeeke), die zeven, ongenummerde enveloppen bevat. We danken Mario Molegraaf en de Zeeuwse Bibliotheek voor hun toestemming van deze archiefstukken gebruik te maken.
4
GD 1945-1948, p. 24. Over zijn werkzaamheden dicht Warren in het vierluik ?Dit is po?zie van de gemeentesecretarie?, postuum verschenen in Er staat een huis aan Schelde (Middelburg, 2009). Daarin speelt Kakebeeke een bescheiden rol als ??n van de ?twee jonge kunstgebitten? waarmee Warren werkt. ?De kunstgebitten trekken scheve smoelen/Als de burgemeester naar de wc gaat om de kopjes te spoelen.?
5
GD 1945-1948, p. 59.
6
GD 1945-1948, p. 97.
7
GD 1945-1948, p. 158.
8
GD 1945-1948, p. 159.
9
GD 1945-1948, p. 185.
10
Ook van soldaat en dorpsgenoot Max Krijger heeft Hans Warren de correspondentie bewaard. In het dagboek kreeg Krijger de schuilnaam ?Robert?.
11
Zie over Maria de Roo verder: Ronny Boogaart & Eric de Rooij, ?Een zwijgende Sibylle. De muze van Hans Warren en Jan Wolkers?, in: De Parelduiker 13, 2008/4, p. 32-57.
12
Het betreft hier Cornelis (Kees) Karelse (1926-2008), een goede vriend van Kakebeeke in Indi?, die in veel van zijn brieven voorkomt.
13
GD 1949-1951, p.60.
14
GD 1949-1951, p.61.
15
Kakebeeke kiest voor een carri?re binnen de gemeente, trouwt en krijgt twee kinderen.
16
GD 1990-1992, p. 284-285.
17
Pieter Jan Mellegers, ?Demetrios: echt en gedroomd?, in: Het Oog in ’t Zeil 3, 1986/4, p.31.
18
GD 1945-1948, p. 97. In een brief van 9 december 1948 vertelt Kakebeeke dat hij de wratjes in Indi? ?door een charmante verpleegster? heeft laten verwijderen.
19
Demetrios, 1986 (2e, gewijzigde druk), p.65.
20
GD 1945-1948, p. 161.
21
Demetrios, 1986 (2e, gewijzigde druk), p.65.
22
GD 1949-1951, p. 65.
23
In de catalogus bij de tentoonstelling Verre Werelden. De verzameling van Hans Warren uit 2009 schrijft Adriaan van Dis dat volgens Mario Molegraaf de ?ware bron? van Warrens belangstelling voor Indonesi?, het kinderboek Flips Indische lotgevallen van N.K. Bieger is geweest.