1
High Court of Admiralty, Londen (hca) 32/1407 (doos 1).
2
Ik dank prof. dr. P.J. Buijnsters en dr. C.L. Verkerk voor de verheldering van enkele passages in de brieven.
3
Buijnsters Briefwisseling, deel 1, p. 145-146.
4
Höweler, p. 48.
5
In 1796 bedroeg het op zijn rekening uitbetaalde bedrag f 11.568-15-14. Verenigde Oost-Indische Compagnie 13272 en Van Eijck, p. 88 en 198.
6
hca 32/1407 (1), no 1205. Jan Bekker Teerlink noteerde altijd op de brieven die hij ontving de datum waarop zijn correspondenten hem geschreven hadden en waar vandaan, en voorts de datum van ontvangst en de dag waarop hij had teruggeschreven.
7
Van Eyck, p. 62.
8
Briefwisseling 11, p. 648. Rondsom betekent hier: in alle opzichten.
9
Briefwisseling 11, p. 653. Balkte betekent hier: huilde.
10
Zie Van Eyck, p. 154-155.
11
Universiteitsbibliotheek Amsterdam, Collectie Pijnappel xxx A 47.
12
idem, Collectie Pijnappel xxx A47, 611b.
13
Centraal Bureau voor Genealogie, Den Haag, Collectie Familieadvertenties.