*
Het gezin Bordewijk kende vier zonen: Hendrik (ook wel Henri of Han genoemd): 1872-1953, Hugo (Huug): 1879-1939, Ferdinand: 1884-1965, en Johann (Jo): 1887-1961.
**
Begin 1886 verhuisde het gezin Bordewijk naar Singel 198 in Amsterdam, pal naast de Associatie Cassa waar vader Bordewijk in dienst trad.
***
Jongere zus van Betsy.
*
De wingerdrank verscheen in 1936. Bordewijk beschreef het Keizerrijk, het smalle steegje tussen Spuistraat en Nieuwezijds Voorburgwal, ook in ‘Drie bouwkundige miniaturen’, opgenomen in de bundel Bij gaslicht (1947).
*
Ferdinand heeft in Amsterdam, waarschijnlijk vanaf 1889, de Nederlandsch-Duitsche School aan de Keizersgracht 279 bezocht.
*
Van februari 1900 tot april 1904 woonde het gezin Bordewijk aan de Nassau-Zuilensteinstraat 8 te Den Haag.
*
Dit gegeven verwerkte Bordewijk in zijn roman Bloesemtak.
*
‘In en om de Kas’ verscheen in de nrc van 23 april 1963 en werd later gebundeld in Lente; zeven verhalen (1964) als ‘Om en bij De Kas’.
*
Bordewijk vergist zich hier. Het paar arriveerde pas de 29ste.
*
Omdat Betsy Bertram-Haus een verkeerde titel noemt, beseft Bordewijk niet dat ze 5 auteurs over hun uitgever (1962) bedoelt (zie ook p. 22).