Over dit hoofdstuk/artikel

Rob Delvigne

over Jacob Israël de Haan


Herman Ockers

Emmy van Bilderbeek


over Palestina


1
Na te lezen in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren:
www.dbnl.org/titels/titel.php?id=haanoo8feuio1.
2
C.W. Wormser, Door de wereld (z.p. 1923), p. 62; volgende citaten op p. 64 en 98.
3
Victor E. van Vriesland, Onderzoek en vertoog 1 (Amsterdam 1958), p. 66-67, oorspronkelijk in De Vrije Bladen (1925), p. 125.
4
In het weekblad De Vrijheid, 30 juli 1924.
5
In het archief De Haan in de Bibliotheca Rosenthaliana (Bijzonder Collecties van de ub van de Universiteit van Amsterdam) zijn in map 73 de antwoordbrieven te vinden.
6
De Amsterdammer, 7 juni 1919.
7
Letterkundig Museum, onverwerkte collectie De Haan. Overigens was f 25 een gangbaar honorarium. Arthur van Schendel ontving dit bedrag voor zijn krantenpublicaties in deze tijd; zie G.H. ‘s-Gravesande, Arthur van Schendel (‘s-Gravenhage, herdruk 1981), p. 56.
8
Geciteerd in Rob Delvigne & Leo Ross, Een uitmuntend letterkundig kunstenaar; opstellen over Jacob Israël de Haan (Assen 2002), p. 85.
9
In oude en nieuwe landen (Soerabaja 1925), p. 122-123.