Over dit hoofdstuk/artikel

P.J. Buijnsters

over Jos. Goudswaard


1
Ludo Simons, Geschiedenis van de uitgeverij in Vlaanderen. Deel 1 (Tielt/Weesp [1984]), p. 148.
2
Aldus advertentie in Geïllustreerde Gids en Adresboek voor Baarn en omstreken (Baarn [1888]); aanwezig: Oudheidkamer Baarn.
3
Uit ’t leven van een leurder, p. 9.
4
Uit ’t leven van een leurder, p. 5.
5
T. Pluim, Uit de geschiedenis van Baarn (Hilversum 1932), p. 128, met foto.
6
Zij staat met Wijkamp op een schoolfoto in R.J. van der Maal en Y. van den Akker (red.), Van Baerne tot Baarn (Baarn 1999), p. 233.
7
Uit ’t leven van een leurder, p. 9.
8
Baarn was in de jaren 1873-1920 woon- en recreatieoord van de vooral Amsterdamse elite. Als die rijkelui ’s winters weg waren, leek het er uitgestorven. Zie G.A. Hoekveld, Baarn, schets van de ontwikkeling van een villadorp (Baarn 1964); idem, ‘Baarn’s groei in de 20e eeuw’, in: Van der Maal en Van den Akker, p. 45-54.
9
Uit ’t leven van een leurder, p. 7.
10
Stadsarchief Antwerpen, vreemdelingendossier, inv.nr. 2204321, fol. 188, en straatregisternr. 2212629.
11
De Familievrijer, schets in 2 bedrijfjes, 43 + 36 eenzijdig beschreven bladen in twee bruin gemarmerde schoolcahiers. Leed, 52 beschreven bladzijden in groen gemarmerd schoolcahier.
12
De wereld ten toon. Wereldtentoonstellingen in de Universiteitsbibliotheek 1851-1992 (Leuven 1992), p. 84-85.
13
Ludo Simons, Geschiedenis van de uitgeverij in Vlaanderen. Deel 1, p. 143-155.
14
Uit ’t leven van een leurder, p. 61.
15
Uit ’t leven van een leurder, p. 17.
16
Jan Pauwels, ‘Meer dan een mode-koorts’: Guido Gezelle en zijn postume uitgever Lambertus Jacobus Veen, 1901-1919 (Leuven 2005), p. 12-18, over Goudswaard p. 314.
17
Brief van 12 maart 1914 (kopieerboek Veen 34, p. 85).
18
Monographie du cheval de trait Belge, Bruxelles, Librairie Nationale d’Art et d’Histoire G. van Oest, 1911.
19
Anna Emma Staudt, geb. 31 juli 1856 te Maar (bij Trier), overl. 24 november 1921 te Baarn; gehuwd met J. Goudswaard 19 maart 1898 (Persoonskaart J. Goudswaard in Centraal Bureau voor Genealogie, Den Haag). In Antwerpen woonden in de jaren 1880-1915 diverse Staudts.
20
Uit ’t leven van een leurder, p. 27.
21
Uit ’t leven van een leurder, p. 30; W.H.Th. Knippenberg, Devotionalia 1 (Eindhoven 1980), p. 97-104.
22
Jan van Neervoord [= Jan de Schuyter], ‘Volksprenten opzoeken en met boeken leuren (naar aanleiding van een bezoek aan de verzameling van M. Goudswaard)’, in: Vlaamsch Leven, zelfstandig Vlaamsch geïllustreerd weekblad 1 (1916), nr. 50 (17 sep.), p. 587-598.
23
Deze ongedateerde foto berust in het amvc Letterenhuis te Antwerpen, dossier J. Goudswaard.
24
Over hem een geschreven portret door prof. Paul de Keyser in: Emile H. van Heurck, De Vlaamsche volksboeken, Brussel [1944]. Het amvc Letterenhuis te Antwerpen bezit een briefkaart van J. Goudswaard aan Mijnheer Emile van Heurck, Gezondstraat, Antwerpen, waarin hij hem Les images populaires flamandes au xvi siècle par H. Hymans (Liège 1869) te leen vraagt en hem tegelijk uitnodigt voor een bezoek: ‘En wanneer komt ge mijn 2 Ypersche brevet-omlystingen zien op handpapier gedrukt?’.
25
Genoemd: Uit ’t leven van een leurder, p. 55. Over hem: L.J. Vandewiele in: Nationaal Biografisch Woordenboek, deel 5 (Brussel 1972), kol. 779.
26
Uit ’t leven van een leurder, p. 62.
27
amvc Letterenhuis Antwerpen, dossier J. Goudswaard.
28
amvc Letterenhuis, Antwerpen, dossier J. Goudswaard, alwaar ook het complete handschrift van Uit ’t leven ven een leurder berust. Boekaankondigingen/recensies verschenen in: Den Gulden Winckel, 15 mei 1915, p. 72-75 met 2 portretfoto’s van Goudswaard, door G.v.E. [Gerard van Eckeren]; De Vlaamsche Stem, 24 mei 1915, door André de Ridder; Nieuwsblad voor den Boekhandel, 28 mei 1915; De Telegraaf, Avondblad 28 mei 1915, door Cornelis Veth; De Hofstad, 17 (1915), nr. 26 (26 juni) en in De Nederlandsche Boekhandel 1 jan. 1893-31 dec. 1917, p. 92-93.
29
Aanwezig: amvc Letterenhuis, Antwerpen, dossier J. Goudswaard en in collectie antiquariaat A.G. van der Steur, Haarlem. Een ouder ex libris J. Goudswaard door de Antwerpse kunstenaar Edw. Pellens (1872-1947) siert de laatste pagina en achterzijde van Uit ’t leven van een leurder.
30
Aanwezig: bibliotheek Radbouduniversiteit Nijmegen, sign. Br. 23066. De brief van Jozef Paul Zum Busch (1867-1959) werd gepubliceerd in: Deutsche Medizinische Wochenschrift van 27 juli 1916.
31
Brief van 8 november 1914, lm kopieerboek 35, p. 685.
32
Correspondentie Goudswaard met Arij Prins in lm, sign. 1603.
33
Brief van 8 november 1914, lm kopieerboek 35, p. 685.
34
Dossier in bezit van antiquariaat A.G. van der Steur te Haarlem.
35
Genealogie van Joseph Dominique André de la Porte met bijlagen, 1935. Opgesteld door J. Goudswaard te Baarn. Streekarchief Zutphen, inv.nr. 47.
36
Mondelinge mededeling Jan van Heurck 25 juli 2007; navraag bij Gysbers & Van Loon leverde geen nadere informatie (brief Fred van Loon 14 augustus 2007).
37
Alfons K.L. Thijs, ‘Hernieuwde belangstelling voor het oude sierpapier’ in: De Gulden Passer 75 (1997), p. 239-250; over Goudswaard p. 244.