+
Peter-Paul de Baar (1952) is historicus en journalist. Hij werkt aan een biografie van Theo Thijssen, met Rob Grootendorst is hij bezorger van het verzameld werk van Thijssen.
+
Maurits Verhoeff (1966) werkt aan een documentaire biografie van Nescio.
1
E. Mielen, ‘Brieven van Theo Thijssen aan C.A.J. van Dishoeck’, in Tirade 20/212 (1976), p. 66-84.
2
Zie verder R. Grootendorst, ‘De laatste jaren van Theo Thijssen’, in Engelbewaarder Winterboek (1978), p. 25-60.
3
E. Endt, ‘Herkenning en misverstand. Een briefwissseling met Nescio’, in Tirade 23/248-249 (1979), p. 402-442.
4
Zie A. Ottevanger, ‘“Over schrijf- en schilderkunst en wat dies meer zij”. Brieven van Dick Ket’, in Jong Holland 8/2 (1992), p. 41-53.
5
Door een onnauwkeurig bombardement vielen er ruim 100 doden. Op 25 en 28 juli voerden de geallieerden opnieuw bombardementen uit op het industrieterrein in Amsterdam-Noord en Schiphol.
6
Op 16 juni werd Thijssen 64 jaar.
7
Zie R. Grootendorst, ‘Twee interviews met Theo Thijssen’, in Het Oog in ’t Zeil 2/[1] (1984), p. 1-8.
8
In Zeven eeuwen. Stroomingen en gestalten (1931) van J.J. de Griss en K.H. de Raaf werd het pseudoniem ten onrechte aan Nico Eisenloeffel toegeschreven.
9
In gevangenenkamp Barneveld werden vanaf december 1942 vooraanstaande joden vrijwillig geïnterneerd en voorlopig vrijgesteld van deportatie. Het was echter niet meer dan uitstel van executie.
10
Gesprek dd 26-7-1994.
11
Voordat hij lid werd van de nsb was Martien Beversluis (1894-1966) achtereenvolgens anarchist, socialist en vroom katholiek.
12
W. Fernández Floréz, De zeven pijlers. Wereldbibliotheek, Amsterdam 1935. Deze Spaanse schrijver leefde van 1879 tot 1964.
13
Charles Lever, De avonturen van Sydney Potts. Een satirieke karakterroman. Amsterdam 1913. Lever, een Ier, leefde van 1806 tot 1872.
14
Zie noot 7.
15
Zie P.P. de Baar en R. Grootendorst, ‘Theo Thijssen over Kees de jongen’, in Het Oog in ’t Zeil 6/2 (1988), p. 16-19.
16
Fenna de Meyier (1874-1943), opgegroeid in Nederlands-Indië, woonde sinds 1901 in Nederland, als lerares Frans en schrijfster.
17
Nederland. Maandblad voor het geestesleven in Nederland, Duitschland en elders (1942-1944). Gedichten van Francien Kemper zijn hierin nier gepubliceerd.
18
Herman Heijermans’ Droomkoninkje (1924) verheerlijkte de vaderliefde.