Over dit hoofdstuk/artikel

Niels Bokhove

over David Vogel


+
Niels Bokhove (1946), filosoof, is hoofdredacteur van het Kafka-Katern, het kwartaalblad van de Nederlandse Franz Kafka-Kring. Hij schreef eerder in De Parelduiker over Hermans, Vestdijk en Kafka.
1
Kees Meiling, ‘Nawoord. David Vogel, een Europese schrijver die in het Hebreeuws schreef’, in: David Vogel, Huwelijksleven Roman. Uit het Hebreeuws vertaald door en met een nawoord van Kees Meiling (Amsterdam 1992).
2
Michael Zeeman, ‘De koorts en loomheid der koffiehuizen. Het Wenen van David Vogel, een Hebreeuws meesterwerk’, in: de Volkskrant, 16 februari 1990; id., ‘Onbeslist als een luie zomerdag. Met uitzicht op zee bevestigt het grote talent van David Vogel’, in: de Volkskrant, 4 december 1992.
3
David Vogel, Das Ende der Tage. Tagebucher und autobiographische Aufzeichnungen 1912-1922 und 1941/42. Mit einem Vorwort von Amir Eshel. Aus dem Hebraischen von Ruth Achlama (Munchen/Leipzig 1995). Alle citaten hieruit in dit artikel zijn door mij vertaald. In de loop van 2004 zal bij Uitgeverij J.M. Meulenhoff het Verzameld Werk (in één band) van David Vogel verschijnen. Opgenomen daarin is ook een (overigens niet door mij vervaardigde) Nederlandse vertaling van Vogels dagboek.
4
Chris van Esterik, ‘De trouwring maakt een vrouw tot furie. Filosofische roman van David Vogel uit 1930 herontdekt’, in: nrc Handelsblad, 17 januari 1992.
5
Zie ook Kees Meilings pogingen daartoe in zijn bijdrage aan Wenen, de sfinx (Het Oog in ’t Zeil Stedenreeksdeel 4, 1996): ‘In de netten van het noodlot. Het Wenen van David Vogel’.
6
Das Ende der Tage, p. 296
7
Zie H. Rodlauer, ‘Kafka und Wien. Ein Briefkommentar’, in: Anzeiger. Osterreichische Akademie der Wissenschaften, phil.-hist. Kl. 122 (1985) [1986] 1/9, p. 239; Neue Freie Presse, 9 september 1913, Abendblatt, p. 4.
8
‘Die hebraische Konferenz’, Selbstwehr 7 (1913) 35 (29. Aug.), p. 4; Max Brod, Streitbares Leben. Autobiographie (München [1963]), p. 297.
9
Soma Morgenstern, Joseph Roths Flucht und Ende Erinnerungen. Hrsg. u. mit einem Nachw. von Ingolf Schulte (Luseburg 1994), p. 24 e v.
10
Rodlauer, ‘Kafka und Wien’, p. 234, 236 En niet het Parlementsgebouw, zoals wordt beweerd in Kafka, Tagebucher in der Fassung der Handschrift. Hrsg. von H.-G. Koch, M. Muller u.M. Pasley (Frankfurt/M, 1990), Kommentarband, p. 250.
11
Kafka, Tagebucher, p. 1063
12
Huwelijksleven, p. 129-130.
13
Kafka, Tagebucher, p. 1063 e.v.; M. Brod & F. Kafka, Briefwechsel. Hrsg. v.M. Pasley (Eine Freundschaft, ii) (Frankfurt/M, 1989), p. 128; Rodlauer, ‘Kafka und Wien’, p. 220 e.v.
14
Stenographisches Protocoll der Verhandlungen des xi. Zionisten-Kongresses in Wien vom 2. bis 9 Sept. 1913. Hrsg. v. Zionistischen Aktionskomitee (Berlin/Leipzig, 1914), p. 254-59, 313 e.v., 291 e.v; Brod/Kafka, Briefwechsel, p. 128.
15
Kafka, Briefe 1902-1924. Hrsg. von M. Brod (Frankfurt/M, 1958), p. 456, 459, 477; Brod/Kafka, Briefwechsel, p. 436. Zie over Kafka’s vermeende zionisme: N. Bokhove, ‘“The Entrance to the More Important.” Kafka’s personal pseudozionism’, in: ‘Ich bin Ende oder AnfangKafka, Zionism, and Beyond Congress Jerusalem & Beersheba, 1999. Ed. by Mark Gelber (Tubingen: Max Niemeyer, in voorber.), samenvatting: ‘“Eingang zu dem Wichtigern.” Kafka’s personal pseudozionism’, in: Kafka-Katern 8 (2000) 1, p. 6-11.
16
G. Shaked, ‘A Viennese author who wrote in Hebrew: David Vogel as novelist’, Modern Hebrew Literature 12 (1986), p. 21.
17
H. Knopfmacher, ‘Der hebraische Dichter David Vogel’,Judische Rundschau 30 (1925) 97/98 (11 xii.), p. 811: K. Meiling, ‘Nawoord’, p. 459; A.C. Jacobs, ‘Introduction’ in: David Vogel, The Dark Gate. Selected Poems. Transl. from the Hebrew by A.C. Jacobs (London 1976), p. 6 e.v.
18
Shaked, ‘A Viennese author..’ p. 21, 22, 25, 27.
19
K. Meiling, ‘Nawoord’, p. 463; M. Zeeman, ‘De koorts en loomheid der koffiehuizen’.
20
Huwelijksleven, p. 449-450, 451.
21
Ondanks de ontkenning ervan door tekstbezorger Menachim (Das Ende der Tage, p. 14) en ondanks het feit dat de hoofdpersoon ‘Weichert’ (‘slappeling’) heet (Das Ende der Tage, p. 119, 140, 241), blijkt het sterk autobiografische gehalte van Kulam Yatseu La’krav mijns inziens vrij zeker uit een aantal details: Vogels leeftijd (p. 158, 264), zijn schrijverschap (p. 264, 297v), data van historische gebeurtenissen (p. 117, 304v), de situatie van vrouw en dochtertje (p. 119, 124v, 162, 188, 215, 233, 264) en topografische bijzonderheden (m.n. Hauteville, p. 119v, 189, 221). Afgezien van de naam Weichert is eigenlijk de door hem opgegeven geboorteplaats ‘Wien’ (p 170, 296v) het enige afwijkende detail: mogelijk voelde Vogel zich inderdaad een Wener uit afkeer van of zelfs schaamte over zijn Galicische afkomst
22
De dateringen kloppen niet met elkaar. Vogels eigen tekst suggereert duidelijk dat het Loriol-kamp in juni 1940, na Frankrijks ultimatum aan Italie, werd ontruimd, maar de datum waaronder hij dit in zijn dagboek vermeldt, luidt ‘maandag, de 9e juni’, die echter in 1940 op een zondag viel. In dezelfde passage noemt hij Frankrijks ultimatum aan Italie, dat eveneens in juni 1940 gesteld werd. In zijn inleiding op de dagboekuitgave zegt Eshel dat Vogel tot juni 1941 geinterneerd was en ‘na de definitieve capitulatie van Frankrijk’ vrijgelaten werd. (Andere bronnen noemen ook 1941: D. Pa. [Dan Pagis], ‘Vogel, David’, Encyclopaedia Judaica. Vol. 16 (Jerusalem, 1971), p 202v., Judith Bar-El, ‘And I Am Missing. The Basic Semantic Structure of David Vogel’s Poems’. Modern Hebrew Literature 12 (1986), p 9.) Frankrijk tekende echter de wapenstilstand in Compiègne op 22 juni 1940. Vogel kan zich hier natuurlijk, doordat hij het veel later opgeschreven heeft, vergist hebben, een fout die zonder check door Eshel gevolgd werd. Andere data kloppen echter wel met de weekdag.
23
Danuta Zech, Kalendarium der Ereignisse im Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau 1939-1945 Mit einem Vorw. von Walter Laqueur (Reinbek b Hamburg 1989, Frankfurt/M. Buchergilde Gutenberg), p 737; M Zeeman, ‘Een grafmonument voor David Vogel’, de Volkskrant, 11 juni 1993.
24
Kees Meilings veronderstelling in zijn ‘Een Hebreeuwse kosmopoliet Over David Vogel (1891-1944)’, Bzzlletin 22 (1993), p 205, 29, dat het niet in Hauteville maar in ‘Lorieul, nabij Lyon’ was, klopt m.i. niet Hij bedoelt waarschijnlijk het Zuid-Franse kamp Loriol
25
Brief van Tamara Vogel Mizrahi, Island Park, ny, 1 mei 2002
26
Fax van Dan Laor, Tel-Aviv, 6 juni 2002.